Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa do výberového konania na Erasmus+študijnú mobilitu v letnom semestri  AR 2022/23. Výberové konanie sa riadi základnými zásadami vymedzenými v Zásadách výberového konania študentov na zahraničné pobyty v rámci programu Erasmus+.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 21. 09. 2022 /streda/ (do 12.00 hod.). Ústne pohovory sa uskutočnia v piatok 23. 09. a v stredu 28. 09. od 08,30 prezenčne.

Uchádzač o študijnú mobilitu posiela elektronicky (emailom na )– /predmet emailu treba označiť ako „prihláška na Erasmus+ študijnú mobilitu“/ - nasledovné dokumenty:

  • odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk,
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite),
  • motivačný list (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite),
  • predbežný zoznam predmetov na jednotlivých 3 vybraných zahraničných univerzitách (výber len zo zoznamu voľných univerzít pre letný semester AR 2022/23 v prílohe) - vzor tlačiva „predbežný zoznam predmetov“ nájdete tiež v prílohe.

(A ešte by som rada zdôraznila, že v tomto kroku je treba si naozaj (!) vybrať 3 univerzity, kde je kompatibilita v predmetoch aspoň na 51%, lebo po nominácií je veľká pravdepodobnosť, že Vám jedna z Vami vybraných univerzít bude priradená – a výber predmetov je kľúčový (a je mi jasné a chápem, že v prípade niektorých univerzít je náročné získať zoznam ponúkaných predmetov, a že vždy existuje možnosť, že sa nakoniec daný zoznam zmení, ale ide o objektívne príčiny, o ktorých je vopred zbytočné špekulovať, a teda – v každom bode mobility /výberová komisia v rámci výberového procesu, a následne pri Learning Agreemente a v uznávacom procese/ sa bude posudzovať kompatibilita).

Dodatočná výzva - plagát - Erasmus+ študijná mobilita v letnom semestri ak. roku 2022/23

Zoznam voľných univerzít

Predbežný zoznam predmetov 

Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa do výberového konania na Erasmus+  praktickú stáž v akademickom roku 2022/23 (stáž je možné absolvovať v období október 2022 – január 2023). Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave má v rámci danej výzvy vyčlenené 3 nominácie a neobmedzený počet náhradníkov. Výberové konanie sa riadi základnými zásadami vymedzenými v Zásadách výberového konania študentov FMV EUBA na zahraničné pobyty v rámci programu ERASMUS+ /nájdete v prílohe/.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 15. 09. 2022 /štvrtok/ (do 12.00 hod.).

Uchádzač o praktickú stáž posiela elektronicky (emailom na ) nasledovné dokumenty:

  • odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk,
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku),
  • informácia o predpokladanej stáži (miesto, náplň práce stážistu, trvanie stáže, prípadne informácia o kontaktnej osobe/“supervisorovi“).

Erasmus+ praktická stáž v ak. roku 2022/23

Ak ťa ponuka študijných programov zaujala a rozhodol si sa pre štúdium u nás, termín podania prihlášok na 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) je stanovený na 22. apríla 2022. Podávanie prihlášok prebieha iba elektronicky. K prihláške nemusíš posielať životopis, potvrdenie od lekára, potvrdenie zo strednej školy a ani výpis známok.

Viac informácií nájdeš tu.

Potrebujete vytlačiť, zviazať a odovzdať bakalársku či diplomovú prácu? Vydavateľstvo EKONÓM ponúka pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave komplexné zabezpečenie služby: vytlačenie a termoväzbu záverečnej práce (bakalárske a inžinierske práce) prostredníctvom stiahnutia týchto prác vydavateľstvom priamo z AiS2.

Objednávka tejto služby prebieha veľmi jednoducho:

1. OBJEDNÁVKA

Zaslanie vyplneného objednávkového formulára na tlač a termoväzbu záverečnej práce z AiS2 Vydavateľstvu EKONÓM, elektronicky na e-mail: . Po doručení objednávky odošle Vydavateľstvo EKONÓM e-mailom potvrdenie o jej prijatí a informáciu o cene a spôsobe úhrady za poskytnutie služby.

2. TLAČ A VIAZANIE

Po úhrade vopred za poskytnutie služby, na účet Vydavateľstva EKONÓM, bude tlač a termoväzba1 záverečnej práce vykonaná do 2 pracovných dní.

3. DORUČENIE

Vydavateľstvo EKONÓM zabezpečí dodanie zviazanej záverečnej práce na dekanát príslušnej fakulty.

UPOZORNENIE - Zadanie záverečnej práce

Zadanie záverečnej práce v prípade, že nie je súčasťou konečnej verzie práce uloženej v AiS2 študent dodatočne doloží do záverečnej práce na príslušnej katedre.

CENNÍK

Počet strán záverečnej prácedo 50do 60do 70do 80do 90do 100do 110do 120do 130
cena za tlač a väzbu 
1 ks ZP v € bez DPH
6,50 € 7,50 € 8,50 € 9,50 € 10,50 € 11,50 € 12,50 € 13,50 € 14,50 €
cena za tlač a väzbu 
1 ks ZP v € s DPH
7,80 € 9,00 € 10,20 € 11,40 € 12,60 € 13,80 € 15,00 € 16,20 € 17,40 €

V uvedených cenách vytlačíme vo farbe farebné obrázky a grafy, ostatný text necháme iba v čiernej farbe (aj internetové odkazy).

Cena jednostrannej aj obojstrannej tlače je rovnaká.

1 TERMOVӒZBA

  • lepená väzba v papierovom obale s priehľadnou prednou fóliou, zadná strana biely kartón 250 g/m2
  • pevná väzba, bez možnosti výmeny listov po zviazaní dokumentu, kapacita viazania do 100 listov
  • farba: biela

Formulár: OBJEDNÁVKA NA TLAČ A TERMOVÄZBU ZÁVEREČNEJ PRÁCE Z AIS2

Viac na: https://fmv.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov#aktualne-vyzvy

 

Štúdium mimo Európy na akademický rok 2022/2023 (deadline 20. marec 2022)