Načítavam stránku...

Milí študenti,

radi by sme Vás informovali, že partnerská univerzita SolBridge, Južná Kórea opäť pozýva našich študentov na  IBPC 2018 (International Business Plan Competition 2018).

Viac informácii nájdete na web stránkach v Oznamoch pre študentov a webe ÚMV, teda na:

https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/1415-international-business-plan-competition-2018

a  https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-informacie

Vydavateľstvo Wolters Kluwer v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave ponúka možnosť zaobstarať si študijnú literatúru na predmety spoločného základu na všetkých fakultách univerzity v elektronickej forme. Aké výhody balíček prináša a čo je jeho obsahom sa dočítaš tu.

Vážení študenti,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na Erazmus+ informačný deň, ktorý sa bude konať 09. novembra (štvrtok) o 09,00h v Knižnici FMV (A4.04).

 

Erazmus + Informačný deň je určený najmä pre tých, ktorí:

  • by sa chceli prihlásiť na študijný pobyt Erazmus+ v akademickom roku 2018/19,
  • by sa chceli dozvedieť viac o praktických stážach,
  • sú nominovaní na študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2017/18,
  • by sa chceli prihlásiť do výberového konania absolventskú stáž,
  • by sa proste chceli dozvedieť o Erazmus+, čo najviac.

Milí študenti,

radi by sme Vám ponúkli dodatočnú príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na zahraničné pobyty Erasmus + mobilita štúdium v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA môže v rámci dodatočného výberového konania na letný semester akademického roka 2017-18 nominovať 14 študentov + neobmedzený počet náhradníkov.

Do výberového konania sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 22.05.2017 (do 14.00 hod.) – zásady výberového konania nájdete tu http://fmv.euba.sk/www_write/files/oznamy-fakulty/2016/Zasady_mobilita_2017-2018.pdf. Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa  mobility štúdium sa  nachádzajú aj na tejto adrese http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus---studium-na-zahranicnej-univerzite

Prihlášky odovzdávate do kancelárie E4.24, pričom ich nezabudnite doniesť v potrebnom počte výtlačkov: prihláška zo studyabroad.sk (1x), štruktúrovaný životopis (sj 4x, cj 4x), motivačný list (sj 4x, cj 4x), predbežný zoznam predmetov  (výpis v cudzom jazyku s uvedením slovenského prekladu - 1x). Výpis známok je potrebné si vyžiadať na študijnom oddelení a vložiť ho do systému studyabroad.sk.

Akceptované budú iba ODOSLANÉ prihlášky cez studyabroad.sk, čo je podmienené vložením všetkých relevantných dokumentov do systému, a teda povinne sa uchádzači musia zaregistrovať aj v systéme www.studyabroad.sk (odkiaľ sa generujú prihlášky). Manuál k prihlasovaniu je dostupný na nasledujúcej webovej stránke:

http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf.

DODATOTOČNÁ VÝZVA JE LIMITOVANÁ LEN NA UNIVERZITY, KTORÉ NÁJDETE V ZOZNAME.

Výberové konanie sa uskutoční v pondelok 29. mája od 10h.

Info plagát k výzve

Zoznam možných univerzít

Otázky pre štátne skúšky

Vážení študenti, termíny a tézy k štátniciam pre bakalársky aj inžiniersky študijný program sú zverejnené. Nájdete ich pod odkazmi nižšie: 

 

Otázky pre bakalárske štátne skúšky platné pre akademický rok 2016/2017 (.pdf) - otázky pre štátne skúšky platné v akademickom roku 2016/2017 Poznámka: Pre študentov, ktorí opakujú predmet(y) štátnej skúšky platia otázky pre štátne skúšky pre daný akademický rok, v ktorom vykonajú príslušný predmet štátnej skúšky.

 

Otázky pre inžinierske štátne skúšky platné pre akademický rok 2016/2017 (.pdf) - otázky pre štátne skúšky platné v akademickom roku 2016/2017 Poznámka: Pre študentov, ktorí opakujú predmet(y) štátnej skúšky platia otázky pre štátne skúšky pre daný akademický rok, v ktorom vykonajú príslušný predmet štátnej skúšky.