Viac na: https://fmv.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov#aktualne-vyzvy

Erasmus+ informačný webinár o možnostiach vycestovať v akademickom roku 2022/202326. január 2022 (streda) o 12:30 hod.

Študentom 1. ročníka dávame možnosť prihlásiť sa na úvodný opakovací kurz z matematiky. Predpokladaný termín konania je v týždni od 13. – 17. 9. 2021 v čase od 10:00 do 11:30 hod. Prihlásiť sa je možné do pondelka 6. 9 do 12:00 hod.

Cieľom kurzu je preopakovanie základného stredoškolského učiva z matematiky potrebného na porozumenie vysokoškolského učiva predmetu Matematika na našej univerzite. Jednotlivé hodiny by postupne boli zamerané na lineárne, kvadratické, lineárne lomené, polynomické, základné exponenciálne a logaritmické rovnice, nerovnice, funkcie a ich grafy.

Stretnutia by sa konali formou online konzultácií cez aplikáciu MS Teams, pričom čas a termín stretnutí by bol včas upresnený záujemcom mailom na ich mailovú adresu.

Registračný formulár pre záujemcov je tu

Vážení uchádzači o štúdium na FMV EU v Bratislave, pozvánky na prijímacie konanie vám sú odoslané aj na vaše e-mailové adresy, ktoré ste si zadali pri podávaní prihlášky. V pozvánke sú podrobne uvedené všetky pokyny ku konaniu a priebehu prijímacej skúšky.

Ak do 18.5.2021 neobdržíte pozvánku zaslanú na vašu e-mailovú adresu (vrátane SPAM zložky), kontaktujte nás na e-mailovej adrese: 

Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2021/2022 bolo otvorené:

Študenti sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS – CIII-AT-0068-17-2122 na nasledovných univerzitách:

Univerzita

Semestrálny pobyt

Počet miest

Krátkodobý pobyt

Počet miest

University of Zagreb

Faculty of Economics & Business/Croatia

4 mesiace

1 študent

   

University of Sarajevo

School for Economics and Business/Bosnia and Herzegovina

   

1 mesiac

1 študent

Záujemcovia si musia vytvoriť prihlášku na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať e-mailom Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility najneskôr do pondelka 31. mája 2021:

  • životopis – CV v angličtine, 
  • motivačný list v angličtine, 
  • výpis známok (vyžiadať zo študijného oddelenia) (v slovenčine)
  • azaradenie, o ktorú univerzitu je prednostný záujem

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Študenti, ktorí sa plánujú hlásiť na pobyt mimo schválených sietí (tzv. "freemoveri") sa budú môcť prihlasovať na pobyt od 1. júla 2021 priebežne do 30. novembra 2021.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú.


Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre učiteľov na akademický rok 2021/2022 bolo otvorené:

Učitelia sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS – CIII-AT-0068-17-2122 na nasledovných univerzitách:

Univerzita

Počet mesiacov

Počet miest

University "Luigj Gurakuqi" Shkodër

Economic Faculty/Albania 

1

1

Prague University of Economics and Business

Rectorate/ Czech Republic

1

1

University of Belgrade

Faculty of Economics,Business economics and management/Serbia

1

1

 Od účastníkov je potrebná znalosť angličtiny.

Záujemcovia si musia vytvoriť prihlášku na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať e-mailom Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility najneskôr do pondelka 31. mája 2021:

  • životopis v angličtine; 
  • motivačný list v angličtine; 
  • zaradenie, o ktorú univerzitu je prednostný záujem.

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Učitelia, ktorí sa plánujú hlásiť na pobyt mimo schválených sietí (tzv. "freemoveri") sa budú môcť prihlasovať na pobyt od 1. júla 2021 priebežne do 30. novembra 2021.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla. 

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover v zimnom ani letnom semestri.