Načítavam stránku...

Otázky pre štátne skúšky

Vážení študenti, termíny a tézy k štátniciam pre bakalársky aj inžiniersky študijný program sú zverejnené. Nájdete ich pod odkazmi nižšie: 

 

Otázky pre bakalárske štátne skúšky platné pre akademický rok 2016/2017 (.pdf) - otázky pre štátne skúšky platné v akademickom roku 2016/2017 Poznámka: Pre študentov, ktorí opakujú predmet(y) štátnej skúšky platia otázky pre štátne skúšky pre daný akademický rok, v ktorom vykonajú príslušný predmet štátnej skúšky.

 

Otázky pre inžinierske štátne skúšky platné pre akademický rok 2016/2017 (.pdf) - otázky pre štátne skúšky platné v akademickom roku 2016/2017 Poznámka: Pre študentov, ktorí opakujú predmet(y) štátnej skúšky platia otázky pre štátne skúšky pre daný akademický rok, v ktorom vykonajú príslušný predmet štátnej skúšky.

Milí študenti, ponúkame Vám príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na zahraničné pobyty Erasmus + mobilita štúdium v akademickom roku 2017/2018.

Zahraničný pobyt v rámci programu ERASMUS+ mobilita štúdium umožňuje študentom FMV EU v Bratislave rozšíriť si znalosti v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy, resp. Hospodárska diplomacia a spoznať kultúru iných európskych krajín.

Do výberového konania na zahraničné pobyty sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 13.2.2017 (do 14.00 hod.) (predĺžená uzávierka). 

 

Milí študenti, ponúkame Vám príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na stáže Erasmus +. Zahraničné praktické stáže Vám umožnia rozšíriť si znalosti v oblasti medzinárodných vzťahov, nadobudnúť praktické zručnosti a pracovné skúsenosti, zdokonaliť sa v cudzom jazyku či spoznať kultúru iných európskych krajín.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 26.10.2016 (do 12:30 hod) na referáte pre zahraničné vzťahy FMV (Ing. Ivana Dancáková, č.d. E4.24).