Načítavam stránku...

Milí študenti, ponúkame Vám príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na zahraničné pobyty Erasmus + mobilita štúdium v akademickom roku 2017/2018.

Zahraničný pobyt v rámci programu ERASMUS+ mobilita štúdium umožňuje študentom FMV EU v Bratislave rozšíriť si znalosti v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy, resp. Hospodárska diplomacia a spoznať kultúru iných európskych krajín.

Do výberového konania na zahraničné pobyty sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 13.2.2017 (do 14.00 hod.) (predĺžená uzávierka). 

 

Milí študenti, ponúkame Vám príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na stáže Erasmus +. Zahraničné praktické stáže Vám umožnia rozšíriť si znalosti v oblasti medzinárodných vzťahov, nadobudnúť praktické zručnosti a pracovné skúsenosti, zdokonaliť sa v cudzom jazyku či spoznať kultúru iných európskych krajín.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 26.10.2016 (do 12:30 hod) na referáte pre zahraničné vzťahy FMV (Ing. Ivana Dancáková, č.d. E4.24).