FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Zloženie odborovej komisie pre študijný odbor doktorandského štúdia

3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy

 1. Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
  predsedníčka
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 2. doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof.
  podpredseda
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 3. prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 4. doc. PhDr. René Pawera, CSc.
  Fakulta manažmentu UK v Bratislave

 5. doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 6. doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 7. doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
  Fakulta ekonómie a podnikania PVŠ

 8. prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 9. doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 10. doc. Milan Kurucz, CSc.
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 11. doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof.
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 12. doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 13. prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.
  Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 14. doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 15. doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD.
  Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 16. doc. PhDr. Helena Šajgalíková, CSc.
  Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 17. doc. Mgr. Elena Kašťáková, CSc.
  Obchodná fakulta EU v Bratislave

 18. prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.
  Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 19. doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

 20. prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.
  Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

 21. doc. Ing. Viera Ružeková, PhD.
  Obchodná fakulta EU v Bratislave

 22. doc. PhDr. Radoslav Štefančík, Ph.D., MPol.
  Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 23. doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave

 24. doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 25. doc. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M
  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

 26. prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici