6. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2005: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky",

Mojmírovce, 1.-2. december 2005

Medzinárodná vedecká konferencia - "Hospodárska diplomacia v 21. storočí", konaná pri príležitosti 70. narodenín JUDr. Ľudovíta Tótha, CSc.,

Bratislava, 26. október 2005

Medzinárodná vedecká konferencia - "Aktuálne problémy svetovej ekonomiky", konaná pri príležitosti 75. narodenín prof. Ing. Víťazoslava Balhara, CSc.,

Bratislava, 27. január 2005

5. medzinárodná vedecká konferencia - "Vedecké aspekty vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie"

19. november 2004

4. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2003: aktuálne problémy medzinárodných vzťahov v podmienkach globalizácie"

Virt, 4.-5. december 2003

1. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2000: krajiny V4 pred vstupom do EÚ",

Virt, 4. - 5. december 2000