13. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2012: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 5. - 7. december 2012. 

Zborník Medzinárodné vzťahy 2012 (anglická verzia) bol zaregistrovaný v databáze Web of Knowledge (WoS)/Proceedings of the International scientific conference held in Smolenice - International Relations 2012 (English version) were adopted into the database Web of Knowledge.

3. medzinárodná vedecká konferencia - "Rozvojová pomoc a spolupráca 2008" pod záštitou ministra zahraničných vecí SR

Bratislava, 9. október 2008

8. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2007: energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám"

Smolenice, 29.-30. november 2007

7. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2006: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Mojmírovce, 30.11. - 1. december 2006