Loading page...

Vážení študenti,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na Erazmus+ informačný deň, ktorý sa bude konať 09. novembra (štvrtok) o 09,00h v Knižnici FMV (A4.04).

 

Erazmus + Informačný deň je určený najmä pre tých, ktorí:

  • by sa chceli prihlásiť na študijný pobyt Erazmus+ v akademickom roku 2018/19,
  • by sa chceli dozvedieť viac o praktických stážach,
  • sú nominovaní na študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2017/18,
  • by sa chceli prihlásiť do výberového konania absolventskú stáž,
  • by sa proste chceli dozvedieť o Erazmus+, čo najviac.

Milí študenti,

radi by sme Vám ponúkli dodatočnú príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na zahraničné pobyty Erasmus + mobilita štúdium v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA môže v rámci dodatočného výberového konania na letný semester akademického roka 2017-18 nominovať 14 študentov + neobmedzený počet náhradníkov.

Do výberového konania sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 22.05.2017 (do 14.00 hod.) – zásady výberového konania nájdete tu http://fmv.euba.sk/www_write/files/oznamy-fakulty/2016/Zasady_mobilita_2017-2018.pdf. Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa  mobility štúdium sa  nachádzajú aj na tejto adrese http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus---studium-na-zahranicnej-univerzite

Prihlášky odovzdávate do kancelárie E4.24, pričom ich nezabudnite doniesť v potrebnom počte výtlačkov: prihláška zo studyabroad.sk (1x), štruktúrovaný životopis (sj 4x, cj 4x), motivačný list (sj 4x, cj 4x), predbežný zoznam predmetov  (výpis v cudzom jazyku s uvedením slovenského prekladu - 1x). Výpis známok je potrebné si vyžiadať na študijnom oddelení a vložiť ho do systému studyabroad.sk.

Akceptované budú iba ODOSLANÉ prihlášky cez studyabroad.sk, čo je podmienené vložením všetkých relevantných dokumentov do systému, a teda povinne sa uchádzači musia zaregistrovať aj v systéme www.studyabroad.sk (odkiaľ sa generujú prihlášky). Manuál k prihlasovaniu je dostupný na nasledujúcej webovej stránke:

http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf.

DODATOTOČNÁ VÝZVA JE LIMITOVANÁ LEN NA UNIVERZITY, KTORÉ NÁJDETE V ZOZNAME.

Výberové konanie sa uskutoční v pondelok 29. mája od 10h.

Info plagát k výzve

Zoznam možných univerzít

Otázky pre štátne skúšky

Vážení študenti, termíny a tézy k štátniciam pre bakalársky aj inžiniersky študijný program sú zverejnené. Nájdete ich pod odkazmi nižšie: 

 

Otázky pre bakalárske štátne skúšky platné pre akademický rok 2016/2017 (.pdf) - otázky pre štátne skúšky platné v akademickom roku 2016/2017 Poznámka: Pre študentov, ktorí opakujú predmet(y) štátnej skúšky platia otázky pre štátne skúšky pre daný akademický rok, v ktorom vykonajú príslušný predmet štátnej skúšky.

 

Otázky pre inžinierske štátne skúšky platné pre akademický rok 2016/2017 (.pdf) - otázky pre štátne skúšky platné v akademickom roku 2016/2017 Poznámka: Pre študentov, ktorí opakujú predmet(y) štátnej skúšky platia otázky pre štátne skúšky pre daný akademický rok, v ktorom vykonajú príslušný predmet štátnej skúšky.