Vážené študentky, vážení študenti,

dekan Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium Mgr. Michael Augustín, PhD., Vás v akademickom roku 2022/2023 pozývajú na 21. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Dňa 3.2.2023 sa uskutoční v poradí už druhý Informačný deň na Ekonomickej univerzite v tomto akademickom roku. 

Fakulta medzinárodných vzťahov na ňom mebude chýbať. Tešíme sa na Vás v miestnosti B1.04.

IMG 20230202 141633