Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 25. novembra 2021vydáva Dodatok č. 4 k opatreniu rektora č. 8/2021.

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu s jej vedením, akademickými senátmi fakúlt univerzity a vedeniami jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave podporujú vyhlásenia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, ako aj Klubu dekanov, ktoré v plnom rozsahu odmietajú súčasné znenie pripravovanej novely vysokoškolského zákona.

Zachyť zaujímavé momenty na svojom Erasmus+ študijnom pobyte v zimnom semestri ak. roku 2021/2022! Ukáž ostatným, prečo je Tvoj Erasmus zaujímavý a jedinečný. Zapoj sa do našej súťaže a vyhraj inteligentné hodinky!