Vážené študentky, vážení študenti, 

dekan Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium Mgr. Michael Augustín, PhD., Vás v akademickom roku 2023/2024 pozývajú na 22. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Central Europe Connect – letný semester 2023/24

Staň sa súčasťou medzinárodného projektu Central Europe Connect, ktorý doteraz úspešne absolvovalo už vyše 400 študentov! V letnom semestri akademického roku 2023/24 organizujeme už 11. edíciu tohto unikátneho programu a prihlásiť sa môžeš do 24. novembra 2023.