Načítavam stránku...

Vážení študenti, 

 pozývame Vás na prednášku s prof. Ichirom Fujisakim, bývalým veľvyslancom Japonska pri OSN, WTO a tiež v USA a vedúceho Inštitútu medzinárodných vzťahov na Sophia university v Tokiu.

Prednáška a diskusia sa uskutoční dňa 9.5.2017 o 10:00 hodine v knižnici FMV na 4. poschodí. Všetci sú vitaní.  

Srdečne gratulujeme víťazom fakultného kola ŠVOČ, ktoré sa konalo 26. apríla 2017 na FMV EU v Bratislave a medzifakultného kola ŠVOČ, ktoré sa konalo na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici 3. mája 2017. Ďakujeme aj všetkým ostatným súťažiacim za ich aktívnu účasť na súťaži ŠVOČ v roku 2017 a tešíme sa na ďalší ročník v roku 2018.

 Konferencie v roku 2017:

♦♦♦

16. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

"Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov" 

9. - 10. júna 2017

VIRT - Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave

↓FOTOGALÉRIA↓

 

▼▼▼

MODELOVÁ KONFERENCIA FMV

Študenti 5. ročníka FMV tento rok organizujú už 10. ročník Modelovej konferencie, ktorá sa uskutoční 5. apríla 2017

↓FOTOGALÉRIA↓

Organizačný výbor konferencie:

 X. ročníka Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov sa zúčastnili aj študenti 4.ročníka študijného programu Hospodárska diplomacia / predmet MVP1:

...aj naši piataci a diplomanti - Matej SVRČEK a Tomáš SALÍNI :-)

ĎAKUJEME !

▼▼▼

♦ Konferencia BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2017 ♦

Členovia KMPV sa na našej sesterskej Fakulte medzinárodných politických vzťahov v Banskej Bystrici

zúčastnili X. ročníka konferencie UMB-BF2017

Konferencia sa konala pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a za účasti štátneho tajomníka MZVaEZ SR - Lukáša PARÍZEKA a 

pod záštitou Ministra obrany SR a za účasti štátneho tajomníka MO SR - Róberta ONDREJČÁKA.

↓FOTOGALÉRIA↓

 

▼▼▼

♦ Medzinárodná vedecká konferencia "Filozofia a Kultúra" ♦

Konferencia sa konala dňa 20. januára 2017 pri príležitosti životného jubilea pani docentky PhDr. Marty ZÁGORŠEKOVEJ, CSc.

 

 ↓FOTOGALÉRIA↓

 

▲▲▲