Načítavam stránku...

Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017

  Fakulta medzinárodných vzťahov Vás pozýva na 16. medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých ...

ŠVOČ 2017

Srdečne gratulujeme víťazom fakultného kola ŠVOČ, ktoré sa konalo 26. apríla 2017 na FMV EU v Bratislave a medzifakultného kola ŠVOČ, ktoré ...

O fakulte

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave vznikla v roku 2000 ako vtedy najmladšia fakulta Ekonomickej univerzity. Pripravuje vysokoškolsky ...

Študentský parlament

Študentský parlament Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave (ŠPFMV)  je študentskou organizáciou pôsobiacou na FMV EU. ...

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?