Načítavam stránku...

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online) 

 

 

Medzinárodné vzťahy 1/2020 - Slovak Journal of International Relations 1/2020

Year 2020, Volume XVIII., Issue 1, pages 5-88

Obsah/Contents

 

5-20: Tetiana Kaminska – Ihor Okhrimenko – Natalia Wasilewska

IMPLEMENTÁCIA METÓD MAKROEKONOMICKEJ ANALÝZY NA TRH S POĽNOHOSPODÁRSKÝMI VYROBKAMY V EURÓPSKEJ ÚNII

METHOD FOR IMPLEMENTING THE MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MARKET OF THE EUROPEAN UNION


21-35: Marcel Kordoš

SYNERGIA PRIEMYSELNEJ POLITIKY A POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE EÚ V RÁMCI KONCEPCIE INDUSTRY 4.0: PARALELY A VÝZVY

THE SYNERGY OF EU COMPETITION AND INDUSTRY POLICIES WITHIN THE INDUSTRY 4.0 CONCEPT: PARALLELS AND CHALLENGES


36-56: František Škvrnda

O PROTIREČIVOSTI VYTVÁRANIA MULTIPOLARITY V MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH V 21. STOROČÍ

ON CONTRADICTORY OF MULTIPOLARITY CREATION PROCESS IN THE INTERNATIONAL RELATIONS IN THE 21ST CENTURY


57-70: Petra Doleželová

VPLYV UNILATERÁLNYCH PREFERENCIÍ NA VÝVOZNÚ ŠTRUKTÚRU NAJMENEJ ROZVINUTÝCH KRAJÍN

IMPACT OF UNILATERAL PREFERENCES ON EXPORT STRUCTURE OF THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES


341-354: Mariia Ermilova

MEDZINÁRODNÁ SKUSENOSŤ V OBLASTI REGULÁCIÍ KONTROLOVANÝCH TRANSAKCIÍ TRANSNACIONÁLNÝCH SPOLOČNOSTI

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGULATION OF CONTROLLED TRANSACTIONS OF TRANSNATIONAL COMPANIES

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2020 1/2020      
Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003