Načítavam stránku...

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online) 

 

 

Medzinárodné vzťahy 3/2019 - Journal of International Relations 3/2019

Year 2019, Volume XVII., Issue 2, pages 86-160

Obsah/Contents

 

169-187:Eduard Gombár

JORDÁNSKO VE STÍNU NÁSIROVSKÉHO EGYPTA: ÉRA KRÁLE AL-ḤUSAJNA

JORDAN IN THE SHADOW OF NASSERIST EGYPT: RULE OF AL-ḤUSAIN


188-209: Stanislava Brajerčíková, Zdeněk Kříž

DIVERGENCIE V NEMECKO-POĽSKEJ BILATERÁLNEJ KOOPERÁCII

DIVERGENCE IN GERMAN-POLISH BILATERAL COOPERATION


210-223: Eva Jančíková

VPLYV SANKCIÍ EÚ A USA VO VZŤAHU K RUSKU A IRÁNU NA OBCHODNÉ FINANCOVANIE

IMPACT OF EU AND US SANCTIONS AGAINST RUSSIA AND IRAN ON TRADE FINANCE


224-244: Sandra Brožová

LÉČEBNÉ METODY S VYUŽITÍM KMENOVÝCH BUNĚK A MEDZINÁRODNÍ OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

STEM CELLS TREATMENT METHODS AND INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION


245-249: Katarína Brocková

LENKA FOJTÍKOVÁ: COMPLIANCE ČÍNY S WTO – JAK ČÍNA DODRŽELA MNOHOSTRANNÉ OBCHODNÍ ZÁVAZKY LENKA FOJTÍKOVÁ: COMPLIANCE ČÍNY S WTO – JAK ČÍNA DODRŽELA MNOHOSTRANNÉ OBCHODNÍ ZÁVAZKY A JAK USILOVALA O ZÍSKANÍ STATUSU TRŽNÍ EKONOMIKY

LENKA FOJTIKOVA: CHINA’S COMPLIANCE WITH THE WTO – CHINA’S ADHERENCE TO MULTILATERAL TRADE COMMITMENTS AND ITS EFFORTS TO ACHIVE
THE STATUS OF MARKET ECONOMY

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019  
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003