Načítavam stránku...

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online) 

 

 

Medzinárodné vzťahy 4/2018 - Journal of International Relations 1/2019

Year 2019, Volume XVII., Issue 1, pages 5-77

Obsah/Contents

 

5-23: Ľubomír Čech

TURECKÁ ZAHRANIČNÁ POLITIKA V PROCESE ZMIEN

TTURKISH FOREIGN POLICY IN THE PROCESS OF CHANGES


24-43: Nikolay Patonov – Katerina Zhegova

ČLENSTVO V EÚ A ŠTRUKTÚRA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU: ČO BY MOHOL POVEDAŤ PRÍPAD BULHARSKA

EU MEMBERSHIP AND FOREIGN TRADE STRUCTURE: WHAT THE CASE OF BULGARIA COULD SAY


44-61: Lucia Rožová

PRÍČINY DLHOVEJ KRÍZY V GRECKU

CAUSES OF DEBT CRISIS IN GREECE


62-74: Alexey Dukhanin

ZMENA EUROPSKÉHO VEKTORU ENERGETICKEJ POLITIKY RUSKA SMEROM K ÁZIJSKO-TICHOMORSKÝM KRAJINÁM

THE CHANGE OF EUROPEAN VECTOR OF RUSSIA'S ENERGY POLICY TOWARDS ASIA-PACIFIC COUNTRIES


75-77: Andrea Slezáková

MILAN HODÁS: DOPADY NORMOTVORBY EURÓPSKEJ ÚNIE NA NORMOTVORBU ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE Z HĽADISKA LEGISLATÍVNEJ TECHNIKY A NORMOTVORNÝCH PROCESOV

MILAN HODAS: IMPACT OF EUROPEAN UNION STANDARDIZATION ON THE LEGISLATION OF A EUROPEAN UNION’S MEMBER STATE IN TERMS OF LEGISLATIVE TECHNICS AND NORMATIVE PROCESSES

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2019 1/2019      
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003