Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online) 

 

 

Medzinárodné vzťahy 2/2021 - Slovak Journal of International Relations 2/2021

Year 2021, Volume XIX., Issue 2, pages 115-113

Obsah/Contents

 

119-137: Radoslav Ivančík

BEZPEČNOSŤ A OBRANA EURÓPSKEJ ÚNIE Z POHĽADU NAPĹŇANIA POLITICKO-VOJENSKÝCH AMBÍCIÍ

THE EUROPEAN UNION SECURITY AND DEFENSE IN TERMS OF FULFILLING POLITICAL-MILITARY AMBITIONS


138-156: Tatiana Vaššová

VOJENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ V BOSNE A HERCEGOVINE

MILITARY INVOLVEMENT OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA


157-173: Adam Cibuľa

ANALÝZA PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ ČÍNY V EURÓPE V RÁMCI PLATFORMY 17 + 1

ANALYSIS OF CHINA’S FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN EUROPE UNDER THE 17+1 PLATFORM


174-191: Lidiia Karpenko, Mykola Izha

REGULAČNÝ MECHANIZMUS INVESTIČNÉHO ROZVOJA REGIÓNU: UKAZOVATELE A STRATEGICKÉ IMPERATÍVY

REGULATORY MECHANISM OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE REGION: INDICATORS AND STRATEGIC IMPERATIVES


192-209: Desiree Llaguno Cerezo, Elizabeth Valdés-Miranda Fernández

TRANSPARENTNOSŤ V MEDZINÁRODNOM OBCHODE: KĽÚČOVÁ ZÁSADA PRE RODOVÚ ROVNOSŤ

TRANSPARENCY IN INTERNATIONAL TRADE: A KEY PRINCIPLE FOR GENDER EQUALITY

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2021 1/2021 2/2020    
Rok 2020 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020
Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003