Načítavam stránku...

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc, EconBiz a Index Copernicus.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

 

Medzinárodné vzťahy 2/2018 - Journal of International Relations 2/2018

Year 2018, Volume XVI., Issue 2, pages 120 - 205

Obsah/Contents

 

120-146: ŠKVRNDA, František

O VYBRANÝCH SOCIOLOGICKO-POLITOLOGICKÝCH OTÁZKACH SKÚMANIA VOJENSKÝCH PREVRATOV V KONTEXTE SÚČASNEJ TEÓRIE BEZPEČNOSTI

ON SELECTED SOCIOLOGIGAL AND POLITOLOGICAL ISSUES OF MILITARY COUP D’ÉTAT IN CONTEMPORARY SECURITY THEORY


147-159: PARKHOMENKO, Nataliia

DEZINTEGRÁCIA NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA: STAV A ROZVOJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

NATIONAL ECONOMY IN TERMS OF DISINTEGRATION: STATE AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC COOPERATION


160-182: LAŠ, Lukáš – KLOZA, Lukáš

ANGAŽMÁ JAPONSKA V SKUPINE G-7

JAPAN’S ENGAGEMENT IN THE GROUP OF SEVEN


183-200: ŠVEC, Jan

SPOLUPRÁCE ČÍNY A RUSKA NA ROZVOJI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA RUSKÉM DÁLNÉM VÝCHODĚ

CHINA-RUSSIA COOPERATION ON THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON THE RUSSIAN FAR EAST


201-205: MENDEL, Miloš

KAROL, SORBY ML.: DEJINY IRACKEJ MONARCHIE (1918 – 1941)

KAROL, SORBY JR.: THE HISTORY OF IRAQI MONARCHY (1918 – 1941)

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2018 1/2018 2/2018    
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003