Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

 

Medzinárodné vzťahy 1/2024 - Slovak Journal of International Relations 1/2024

Year 2024, Volume XXII., Issue 1, pages 5-101

Obsah/Contents

 

5-22: Eva Grebe

VÝZNAM MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ V KONTEXTE SÚČASNÝCH EKONOMICKÝCH VZŤAHOV A MEDZINÁRODNEJ MOBILITY ŠTUDENTOV

THE IMPORTANCE OF SOFT SKILLS IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY ECONOMIC RELATIONS AND INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY


23-35: Vaselina Uzunova

AFGANISTAN V AMERICKO-IRÁNSKYCH VZŤAHOCH V 90. ROKOCH

AFGHANISTAN IN US-IRAN RELATIONS IN THE 1990S


36-53: Karol Janas, Barbora Jánošková

KOMPARÁCIA VYBRANÝCH ASPEKTOV REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY V KRAJINÁCH V4

COMPARISON OF SELECTED ASPECTS OF REGIONAL SELF-GOVERNMENT IN THE V4 COUNTRIES


54-72: Lidiia Karpenko

SCENÁROVÝ PRÍSTUP V ANALÝZE INVESTIČNEJ POLITIKY V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE

THE SCENARIO APPROACH OF THE COUNTRY INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION


73-101: Dorota Harakaľová

PODANIA ŠTÁTOV NA PREDĹŽENIE KONTINENTÁLNEHO ŠELFU V SEVERNOM ĽADOVOM OCEÁNE

SUBMISSIONS OF STATES IN RESPECT OF EXTENDED CONTINENTAL SHELF IN THE ARCTIC OCEAN

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2024 1/2024      
Rok 2023 1/2023 2/2023    
Rok 2022 1/2022 2/2022 3/2022  4/2022
Rok 2021 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021
Rok 2020 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020
Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003

Kontakt


Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

Slovenská republika

Tel: +421 2 6729 5464

E-mail: