Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online) 

 

 

Medzinárodné vzťahy 3/2020 - Slovak Journal of International Relations 3/2020

Year 2020, Volume XVIII., Issue 3, pages 204-313

Obsah/Contents

 

208-240: Wei-Bin Zhang

MODELOVANIE GLOBÁLNEHO ROZVOJA A DYNAMIKY OBYVATEĽSTVA SO VZDELÁVANÍM

MODELING GLOBAL DEVELOPMENT AND POPULATION DYNAMICS WITH EDUCATION


241-262: Lujza Chrvalová

ANALÝZA ZBROJÁRSKEHO PRIEMYSLU A OBCHODU S KONVENČNÝMI ZBRAŇAMI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH AFRIKY

ANALYSIS OF THE ARMS INDUSTRY AND TRADE WITH CONVENTIONAL WEAPONS IN SELECTED COUNTRIES OF AFRICA


263-275: Cheng-Wen Lee, Dolgion Gankhuyag

ODHAD MODELOV GARCH S HODNOTOU RIZIKA NA PRÍKLADE MONGOLSKEJ BURZY

ESTIMATING GARCH MODELS IN MONGOLIAN STOCK EXCHANGE WITH VALUE AT RISK


276-291: Radoslav Ivančík

ZVYŠOVANIE ÚROVNE BEZPEČNOSTI A OBRANY EURÓPSKEJ ÚNIE CESTOU ROZVOJA VOJENSKÝCH SPÔSOBILOSTÍ A KAPACÍT

INCREASING THE EUROPEAN UNION'S SECURITY AND DEFENCE LEVEL THROUGH THE DEVELOPMENT OF MILITARY CAPABILITIES AND CAPACITIES


292-309: Zuzana Benova

KOMPARÁCIA VÝZNAMU TÉMY MIGRÁCIE V PREDVOLEBNOM PROGRAME VYBRANEJ POLITICKEJ STRANY V ROKU 2016 A 2020

COMPARISON OF THE IMPORTANCE OF THE MIGRATION ISSUE
IN THE PRE-ELECTION PROGRAM OF THE SELECTED POLITICAL PARTY IN 2016 AND 2020

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2020 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020
Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003