Načítavam stránku...

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online) 

 

 

Medzinárodné vzťahy 2/2019 - Journal of International Relations 2/2019

Year 2019, Volume XVII., Issue 2, pages 86-160

Obsah/Contents

 

86-107: Lukáš Forýtek

KDO PODPORUJE ERDOGANA? SOCIO-EKONOMICKÁ DIMENZE VOLEBNÍ PODPORY AKP

WHO SUPPORTS ERDOGAN? SOCIO-ECONOMIC DIMENSION OF ELECTORAL SUPPORT OF AKP


108-125: Lukáš Krupka

BRAZÍLIE A STÁTNÍ KAPITALISMUS

BRAZIL AND STATE CAPITALISM


126-145: Radoslav Ivančík

MANAŽMENT EURÓPSKEJ BEZPEČNOSTI A OBRANY: KOMPARATÍVNA ANALÝZA KLAUZÚL O VZÁJOMNEJ OBRANE V LISABONSKEJ ZMLUVE A O KOLEKTÍVNEJ OBRANE
VO WASHINGTONSKEJ ZMLUVE

EUROPEAN SECURITY AND DEFENSE MANAGEMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MUTUAL DEFENSE CLAUSE IN THE TREATY OF LISBON AND COLLECTIVE DEFENSE
IN THE WASHINGTON TREATY


146-157: Stanislav Mráz

NIEKTORÉ PROBLÉMY MIGRAČNEJ POLITIKY V EURÓPSKEJ ÚNII

SPECIFIC ISSUES CONCERNING THE EUROPEAN UNION’S MIGRATION POLICY


158-160: Eduard Gombár

KAROL, R. SORBY: ARABSKÝ VÝCHOD PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE, 1945–1970. II. DIEL (1959–1970)

KAROL, R. SORBY : ARAB EAST AFTER THE WORLD WAR II, 1945–1970. VOLUME II. (1959–1970)

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2019 1/2019 2/2019    
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003