Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online) 

 

 

Medzinárodné vzťahy 4/2020 - Slovak Journal of International Relations 4/2020

Year 2020, Volume XVIII., Issue 4, pages 314-408

Obsah/Contents

 

318-334: Punsara Amarasinghe

ZOBRAZENIE „ORTODOXIE“ V POST-SOVIETSKOM PRIESTORE: AKO VLADIMÍR PUTIN VYUŽÍVA CIRKEV V JEHO PROTIZÁPADNEJ KAMPANI

THE DEPICTION OF “ORTHODOXY” IN POST-SOVIET SPACE: HOW VLADIMIR PUTIN USES THE CHURCH IN HIS ANTI-WESTERN CAMPAIGN


335-353: Marina Akhmetova, Aleksandra Krutova

ROZVOJ INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI AKO FAKTOR EKONOMICKÉHO RASTU: SKÚSENOSTI KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE

INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH: EUROPEAN UNION COUNTRIES EXPERIENCE


354-369: Monika Kochajdová

VYBRATÉ DEBATY SANKČNÉHO PRÁVA

SELECTED DEBATES ON THE LAW OF SANCTIONS


370-383: Lucie Bartošková

NAFTA 2.0 – DOHODA USMCA JAKO POKROČILÁ FORMA EKONOMICKÉ INTEGRACE V SEVEROAMERICKÉM REGIONU?

NAFTA 2.0 – USMCA AS A WAY TOWARDS MORE ADVANCED REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN NORTH AMERICA?


384-404: Nguh Augustin

ANALÝZA MANAŽOVANIA MIGRÁCIE MEDZI EÚ A AFRIKOU

MIGRATION MANAGEMENT IN EU – AFRICA RELATIONS: AN ANALYSIS

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2020 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020
Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003