Načítavam stránku...

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc, EconBiz a Index Copernicus.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

 

Medzinárodné vzťahy 4/2017 - Journal of International Relations 4/2017

Year 2017, Volume XV., Issue 4, pages 344 - 434

Obsah/Contents

 

344-357: ČECH, Ľubomír

STREDOÁZIJSKÍ ISLAMISTI V SÝRSKOM KONFLIKTE A ICH VPLYV NA RADIKALIZÁCIU DOMOVSKÝCH KRAJÍN

CENTRAL ASIAN ISLAMISTS IN SYRIAN CONFLICT AND THEIR INFLUENCE TO RADICALIZATION OF HOME COUNTRIES


358-370: DASHTEVSKI, Alexandar –  ILIEVA, Jana

MEDZINÁRODNÝ PRÁVNY RÁMEC PRE RIEŠENIE NENÁVISTNEHO PREJAVU

INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR DEALING WITH HATE SPEECH


371-389:  NADÁNYIOVÁ, Margaréta

ZMYSLOVÝ MARKETING AKO NÁSTROJ BUDOVANIA ZNAČKY NA MEDZINÁRODNOM TRHU

SENSORY MARKETING AS A TOOL OF BRAND BUILDING IN THE INTERNATIONAL MARKET


390-406: NEUMANN, Pavel

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA TRUMPOVY ADMINISTRATIVY JAKO KONTROVERZNÍ FAKTOR ZMĚN GLOBALIZAČNÍ DYNAMIKY

ECONOMIC POLICY OF TRUMP’S ADMINISTRATION AS A CONTROVERSIAL FACTOR OF GLOBALIZATION DYNAMICS CHANGES


407-434: NOVOTNÁ, Markéta

SOUČASNÝ VÝVOJ SCHENGENU: DŮKAZ JEHO KRIZE NEBO FLEXIBILITY?

CURRERNT DEVELOPMENT IN SCHENGEN: A PROOF OF ITS CRISIS OR FLEXIBILITY?

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?