Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

 

Medzinárodné vzťahy 2/2023 - Slovak Journal of International Relations 2/2023

Year 2023, Volume XXI., Issue 2, pages 109-190

Obsah/Contents

 

109-134: Barbora Janubová

ZELENÝ EXTRAKTIVIZMUS V LÍTIOVOM TROJUHOLNÍKU

GREEN EXTRACTIVISM IN LITHIUM TRIANGLE


135-154: Temitope Peter Ola

BEZPEČNOSTNÁ RADA OSN A GLOBÁLNA STABILITA

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL AND GLOBAL STABILITY


155-172: Mukesh Shankar Bharti

INDICKO–FRANCÚZSKE OBRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PARTNERSTVO

INDO–FRENCH DEFENCE AND SECURITY PARTNERSHIP


173-185: Radoslav Štefančík, Beáta Biliková, Svitlana Goloshchuk

Sekuritizácia MIGRÁCIE PO RUSKEJ VOJENSKEJ INVÁZII NA UKRAJINU

SECURITIZATION OF MIGRATION AFTER RUSSIA’S MILITARY INVASION OF UKRAINE


186-190: Souvik Chatterjee

LAKHAN MEHROTRA: ODYSEA DIPLOMATA

LAKHAN MEHROTRA: THE ODYSSEY OF A DIPLOMAT: THROUGH THE CORRIDORS OF TIME

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2023 1/2023 2/2023    
Rok 2022 1/2022 2/2022 3/2022  4/2022
Rok 2021 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021
Rok 2020 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020
Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003

Kontakt


Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

Slovenská republika

Tel: +421 2 6729 5464

E-mail: