Načítavam stránku...

Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

 

Medzinárodné vzťahy 4/2018 - Journal of International Relations 4/2018

Year 2018, Volume XVI., Issue 4, pages 347 - 423

Obsah/Contents

 

347–375: MARTINA JÍRANKOVÁ – DOMINIK PROCH

ROLE STÁTU V EKONOMICE A STÁTNÍ KAPITALISMUS: PŘÍPAD ČÍNY A INDIE

THE ROLE OF STATE IN THE ECONOMY AND STATE CAPITALISM: THE CASE OF CHINA AND INDIA


376-389: HORATIU DAN

PERSPEKTÍVY EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE NA FUNGOVANIE KULTÚRY V SOCIÁLNO-EKONOMICKEJ KONŠTRUKCII EÚ

A EUROPEAN INTEGRATION PERSPECTIVE ON THE FUNCTION OF CULTURE IN THE SOCIO-ECONOMIC CONSTRUCTION OF THE EU


390-406: LIUBOV LUKIANENKO – VIKTORIA SHELEST

VÝROBNÁ ZNAČKA AKO AKTÍVUM V MEDZINÁRODNOM OBCHODE

TRADEMARK AS AN ASSET IN INTERNATIONAL BUSINESS


407-419: STANISLAV MRÁZ  –  KLAUDIA HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ

ZÁSAH CUDZIEHO ŠTÁTU DO VNÚTROŠTÁTNEHO KONFLIKTU

FOREIGN INTERVENTION IN INTERNAL CONFLICTS


420-423: EDUARD GOMBÁR

KAROL, SORBY ML.: DEJINY IRACKEJ MONARCHIE (1918 – 1941)

KAROL, SORBY JR.: THE HISTORY OF IRAQI MONARCHY (1918 – 1941)

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003