Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, EV 4785/13. Časopis je indexovaný v databázach ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc, Index Copernicus a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (tlačené vydanie)

ISSN 1339 - 2751 (online) 

 

 

Medzinárodné vzťahy 2/2020 - Slovak Journal of International Relations 2/2020

Year 2020, Volume XVIII., Issue 2, pages 93-203

Obsah/Contents

 

97-114: Ľubomír Čech, Kristína Krupová

LIMITY ISLAMSKÉHO EKONOMICKÉHO MODELU PRI VYMEDZENÍ JEHO MIESTA VO SVETOVEJ EKONOMIKE

LIMITS OF THE ISLAMIC ECONOMIC MODEL BY DEFINING ITS POSITION IN THE GLOBAL ECONOMY


115-133: Lidiia Karpenko

ZÁKLADY INVESTIČNÉHO PLÁNOVANIA V ÚZEMNOM ROZVOJI: STRATÉGIA INDEXOVANIA DLHOPISOV

CONCEPTUAL BASES OF INVESTMENT PROJECTION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT: BOND INDEXING STRATEGY


134-155: Petra Špírková, Martina Jiránková

POKLES PŘEBYTKU BĚŽNÉHO ÚČTU ČÍNY: PŘÍČINY A SOUVISLOSTI

THE CHINESE CURRENT ACCOUNT DECREASE: REASONS AND CONSEQUENCES


156-181: Marta Kołodziejczyk

TECHNOLÓGIA SLUŽIACA NA ZADRŽIAVANIE KORONAVÍRUSU: POTENCIÁLNE HROZBY PRE OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV

TECHNOLOGY IN THE SERVICE OF CORONAVIRUS CONTAINMENT: POTENTIAL THREATS TO HUMAN RIGHTS PROTECTION


182-199: Radoslav Ivančík

MANAŽMENT BEZPEČNOSTI EURÓPSKEJ ÚNIE Z POHĽADU BUDOVANIA SPÔSOBILOSTÍ A KAPACÍT PRE VEDENIE CIVILNÝCH A VOJENSKÝCH OPERÁCIÍ
V RÁMCI SPOLOČNEJ BEZPEČNOSTNEJ A OBRANNEJ POLITIKY

EUROPEAN UNION SECURITY MANAGEMENT FROM THE VIEW OF CAPABILITIES AND CAPACITIES BUILDING FOR CONDUCTING CIVILIAN AND MILITARY OPERATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY

 

 

 

Vydania na stiahnutie

Rok 2020 1/2020 2/2020    
Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006
Rok 2005 1/2005 2/2005
Rok 2004 1/2004 2/2004
Rok 2003 1/2003 2/2003