Almanach - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

O časopise

Vedecký časopis Almanach. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky vychádza na Fakulte medzinárodných vzťahov  EU od roku 2006. Spočiatku vychádzal dvakrát ročne, v rokoch 2013 - 2022 vychádzal štyrikrát ročne a od roku 2023 vychádza opäť dvakrát do roka. Cieľom vedeckého časopisu je pokryť problematiku aktuálnych otázok svetovej ekonomiky, politiky, práva a medzinárodných vzťahov a poskytnúť priestor pre prezentáciu plurality názorov rôznymi formami, predovšetkým výstupmi z vedeckého výskumu. V zmysle záverov zasadnutia Redakčnej rady vedeckého časopisu Almanach. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, je publikovanie umožnené aj autorom z externého prostredia. Príspevky sú recenzované.

Rozsah vedeckých článkov je minimálne 18 000 znakov (10 normostrán), články obsahujú abstrakt, kľúčové slová, JEL klasifikáciu a zoznam použitej literatúry. Články sú publikované v slovenskom/českom a anglickom jazyku. Nadpis, abstrakt a kľúčové slová v slovenskej/českej verzii príspevku sú preložené aj do anglického jazyka. 

Termín odovzdania príspevkov do prvého čísla je do 1. februára a do druhého čísla do 1. augusta príslušného roku.

Vedecký časopis Almanach. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky je indexovaný v databázach EconBiz, IDEAS, EconPapers, ProQuest a EBSCO.

Etický kódex

Licenčná zmluva/Licence Agreement

 

Pokyny

Šablóna pre autorov 

Template for Authors

  

Vydania na stiahnutie 

Rok 2024 1/2024      
Rok 2023 1/2023  2/2023    
Rok 2022 1/2022  2/2022  3/2022  4/2022
Rok 2021 1/2021  2/2021  3/2021  4/2021
Rok 2020 1/2020 2/2020  3/2020  4/2020
Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012  
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006


Redakcia:

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

Tel.: +421-2-6729 5471, +421-2-6729 5456

Hlavný redaktor: Mgr. Michael Augustín, PhD., MPA ()

Výkonná redaktorka: Mgr. Eva Vlková ()

 

Redakčná rada/Editorial Board   

Kristína BACULÁKOVÁ                   University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Senad BEĆIROVIĆ                           International Burch University, Bosnia and Herzegovina

Katarína BROCKOVÁ                      University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Peter CSANYI                                   University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Ľubomír ČECH                                 University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Lenka FOJTÍKOVÁ                            PRIGO University in Havířov, Czech Republic

Tomáš GONGOL                              Silesian University in Opava, Czech Republic

Martin GREŠŠ                                   University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Petra GRIGELOVÁ                            Slovak Academy of Sciences, Slovak Republic

Michaela GRINAJ                             University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Simona CHUGURYAN                     University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Jana ILIEVA                                       University of Tourism and Management in Skopje, Republic of Macedonia

Karol JANAS                                      Alexander Dubcek University in Trencin, Slovak Republic

Eva JANČÍKOVÁ                                University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Lidiia KARPENKO                             Odessа Polytechnic National University, Ukraine

Rastislav KAZANSKÝ                        Matej Bel University, Slovak Republic

Helena KOŚCIELNIAK                      Technical University in Częstochowa, Poland

Rudolf KUCHARČÍK                          University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Milan KURUCZ                                  University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

POGÁTSA Zoltán                              University of West Hungary, Hungary

Leonid RANETA                                University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Agniezska TURSKA-KAWA               University of Silesia in Katowice, Poland

Paskal Nedelchev ZHELEV              University of National and World Economy, Bulgaria

Tetyana ZUBRO                                University of Economics in Bratislava, Slovak Republic