Almanach - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

O časopise

Vedecký časopis Almanach. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky vychádza na Fakulte medzinárodných vzťahov  EU od roku 2006. Spočiatku vychádzal dvakrát ročne a od roku 2013 vychádza štyrikrát ročne. Cieľom vedeckého časopisu je pokryť problematiku aktuálnych otázok svetovej ekonomiky, politiky, práva a medzinárodných vzťahov a poskytnúť priestor pre prezentáciu plurality názorov rôznymi formami, predovšetkým výstupmi z vedeckého výskumu. V zmysle záverov zasadnutia Redakčnej rady vedeckého časopisu Almanach. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, je publikovanie umožnené aj autorom z externého prostredia. Príspevky sú recenzované.

Rozsah vedeckých článkov je minimálne 18 000 znakov (10 normostrán), články obsahujú abstrakt, kľúčové slová, JEL klasifikáciu a zoznam použitej literatúry. Abstrakt, názov článku a kľúčové slová sú v slovenskom/českom a anglickom jazyku.

Termín pre odovzdanie príspevkov do prvého čísla je do 1. februára, do druhého čísla do 1. mája, do tretieho čísla do 1. augusta do štvrtého čísla do 1. novembra príslušného roku.

Etický kódex

 

Pokyny

Šablóna pre autorov 

Licenčná zmluva

 

 

Vydania na stiahnutie 

Rok 2022 1/2022      
Rok 2021 1/2021  2/2021  3/2021  4/2021
Rok 2020 1/2020 2/2020  3/2020  4/2020
Rok 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Rok 2018 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018
Rok 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Rok 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016
Rok 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Rok 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Rok 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Rok 2012 1/2012 2/2012 3/2012  
Rok 2011 1/2011 2/2011  
Rok 2010 1/2010 2/2010
Rok 2009 1/2009 2/2009
Rok 2008 1/2008 2/2008
Rok 2007 1/2007 2/2007
Rok 2006 1/2006 2/2006


 

Redakcia

Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

Tel.: +421-2-6729 5469, +421-2-6729 5456

Hlavný redaktor: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. ()

Výkonná redaktorka: Mgr. Eva Vlková ()

 

Redakčná rada/Editorial Board   

Katarína BROCKOVÁ                       University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Ľubomír ČECH                                  University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Samuel ČELOVSKÝ                          University in Novi Sad, Serbia

Lenka FOJTÍKOVÁ                            Technical University of Ostrava, Czech Republic

Tomáš GONGOL                              Silesian University in Opava, Czech Republic

Martin GREŠŠ                                   University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Simona CHUGURYAN                      University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Jana ILIEVA                                       University of Tourism and Management in Skopje, Republic of Macedonia

Karol JANAS                                     Alexander Dubcek University in Trencin, Slovak Republic

Eva JANČÍKOVÁ                               University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Kiyoshi KASAHARA                          Rikkyo University, Japan

Rastislav KAZANSKÝ                       Matej Bel University, Slovak Republic

Olyana KINDIBALYK                         University of European Studies of Moldova, Republic of Moldova

Helena KOŚCIELNIAK                      Technical University in Częstochowa, Poland

Milan KURUCZ                                  University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Ľudmila LIPKOVÁ                             University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

POGÁTSA Zoltán                              University of West Hungary, Hungary

František ŠKVRNDA, st.                   University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

Dalibor VLČEK                                  Matej Bel University, Slovak Republic

Tetyana ZUBRO                                University of Economics in Bratislava, Slovak Republic