Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2014/2015

Víťazi fakultného kola „ŠVOČ“ 2014/2015

1. miesto: Bc. Magdolenová Ľudmila

Názov práce: Vývoj príjmovej nerovnosti na Slovensku po roku 1989

Konzultant: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Oponent: Ing. Eva Jančíková, PhD.


2. miesto: Koszeghyová Kristína

Názov práce: Zahraničný obchod Japonska

Konzultant: Ing. Marcel Čas

Oponent: Ing. Lucia Mojžišová, PhD.


3. miesto: Polášek Marián

Názov práce: Vplyv etnickej príslušnosti lídrov na politický vývoj Nigérie

Vedúci práce: doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc.

Oponent: PhDr. Simona Chuguryan, PhD.

 

Najlepšia práca na prvom stupni štúdia

Koszeghyová Kristína

Názov práce: Zahraničný obchod Japonska

Konzultant: Ing. Marcel Čas

Oponent: Ing. Lucia Mojžišová, PhD.