Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2013/2014

Víťazi fakultného kola „ŠVOČ“ 2013/2014

1. miesto: Bc. Ivana Chovancová

Názov práce: Index RCA a komparatívne výhody Slovenskej republiky

Vedúci práce: Ing. Martin Grančay, PhD.


2. miesto: Bc. Marcel Čas

Názov práce: Úvod do postkeynesiánskej ekonómie

Vedúci práce: Ing. Nóra Szikorová, PhD.


3. miesto: Bc. Natália Hlavová

Názov práce: Vplyv etnickej príslušnosti lídrov na politický vývoj Nigérie

Vedúci práce: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

 

Najlepšia práca na prvom stupni štúdia

Viktória Švardová

Názov práce: Vývoj medzinárodného obchodu a komparatívnych výhod na Slovensku

Vedúci práce: Ing. Martin Lábaj, PhD.