Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2012/2013

Víťazi fakultného kola „ŠVOČ“ 2012/2013

1. miesto: Bc. Michal Krčméry

Názov práce: Sekundárne letiská a viacletiskové systémy v medzinárodnej leteckej preprave

Vedúci práce: Ing. Martin Grančay, PhD.


2. miesto: Bc. Silvia Čižmárová

Názov práce: Štátny protokol SR

Vedúci práce: Mgr. Boris Mattoš, PhD.


3. miesto: Bc. Peter Kavuľa

Názov práce: Súčasné trendy farmaceutického priemyslu

Vedúci práce: doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

 

Najlepšia práca na prvom stupni štúdia

Simone Skrúcaná

Názov práce: Spoločný letecký trh Európskej únie

Vedúci práce: Ing. Martin Grančay, PhD.