Zoznam prihlásených študentov

  Meno a priezvisko Ročník Názov práce Konzultant
1. Bogárová Monika  1.roč./2st. Vývoj ekonomiky Slovinska v čase globálnej finančnej a hospodárskej krízy Ing. Vladimír Hniličan, PhD.
2. Butvinová Nora, Bc.  1.roč./2st. Politická situácia na Blízkom východe a v severnej Afrike v predvečer II. svetovej vojny doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc.
3. Drutarovská Jana 1.roč./2st. Čína ako banka sveta Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
4. Fiala Daniel 1.roč./2st. Rozvojová pomoc a Slovenská republika Ing. Michal Ščepán, PhD.
5. Hájek Michal 2.roč./1st. Dopad svetovej hospodárskej krízy na Dubaj a zvyšok Spojených arabských emirátov Ing. Marián Šabo
6. Hiklová Katarína  1.roč./2st. Nové trendy v poskytovaní Oficiálnej rozvojovej pomoci Ing. Michal Ščepán, PhD.
7. Izáková Monika, Bc. 1.roč./2st. Analýza situácie na Blízkom a Stretnom východe Ing. Martin Grešš, PhD.
8. Janečka Miroslav 1.roč./2st. Príčiny, ktoré viedli k prvej palestínskej intifáde v roku 1987 doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc.
9. Jánošková Jana 1.roč./2st. Aktuálny vývoj vzťahov medi EÚ a ASEAN Ing. Mária Fertaľová
10. Jungerová Dominika 3.roč./1st. BRIC/S v procese neoregionalizácie Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
11. Kišoň Martin 1.roč./1st. Fidel Castro a vývoj Kuby Ing. Peter Reťkovský
12. Kozáčková Tatiana 1.roč./2st. Dopad a následky globálnej hospodárskej krízy na rozvojové štáty Ing. Michal Ščepán, PhD.
13. Lacová Alica 1.roč./2st. Turecko a problémy vstupu do Európskej únie doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
14. Levocký Matúš 1.roč./2st. Verejné financie Gréckej republiky Ing. Vladimír Hniličan, PhD.
15. Lietavcová Ivana,
Mištíková Martina
2.roč./1st. Vzťahy Latinskej Ameriky a Európskej únie v 21. storočí Ing. Marián Šabo
17. Marek Ján 1.roč./2st. Postavenie Dánska vo svetovej ekonomike Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
18. Makarová Miroslava   Politika hospodárskej súťaže v EU Ing. Soňa Svoreňová
19. Mazáková Zuzana 1.roč./2st. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru - povinnosti predávajúceho a kupujúceho JUDr. Halina Martyniv, PhD.
20. Menichova Martina 1.roč./2st. Fenomén zlyhania štátu na príklade Somálska – jeho príčiny a následky Ing. Viliam Pajtinka
21. Nagy Tomáš 2.roč./1st. Moslimská komunita vo Francúzsku doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
22. Pilz Peter, Bc. 1.roč./2st. Pôsobenie spravodajských služieb v medzinárodných vzťahoch v podmienkach globalizácie (na príklade Wikileaks) doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
23. Slamková Martina, Bc. 1.roč./2st. Veľká Británia a Blízky východ po palestínskej vojne, 1949-1951 doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc.
24. Šimrdová Katarína 1.roč./2st. Kuba na ceste Castrovho socializmu Ing. Peter Reťkovský
25. Žilková Jana 3.roč./1st. Dopad rusko-gruzinskej vojny na vzťahy Rusko - NATO Ing. Lukáš Holas

 

Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2010/2011

Víťazi druhého fakultného kola „ŠVOČ“ 2010/2011

(20. apríl 2011)

1. miesto: Bc. Jana Drutarovská - Čína ako banka sveta

vedúci práce: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.


2. miesto: Michal Hájek - Dopad hospodárskej krízy na Dubaj a zvyšok Spojených arabských emirátov

vedúci práce: Ing. Marián Šabo


3. miesto: Bc. Katarína Hiklová - Nové tredny v poskytovaní Oficiálnej rozvojovej pomoci

vedúci práce: Ing. Michal Ščepán, PhD.


Víťazi v sekciách prvého fakultného kola „ŠVOČ“ 2010/2011

(14. apríl 2011)

Komisia č. 1

1. Drutarovská Jana - Čína ako banka sveta

Konzultant: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

2. Hájek Michal - Dopad svetovej hospodárskej krízy na Dubaj a zvyšok Spojených arabských emirátov

Konzultant: Ing. Marián Šabo

3. Jungerová Dominika - BRIC/S v procese neoregionalizácie

Konzultant: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.


Komisia č. 2

1. Hiklová Katarína - Nové trendy v poskytovaní Oficiálnej rozvojovej pomoci

Konzultant: Ing. Michal Ščepán, PhD.

2. Fiala Daniel - Rozvojová pomoc a Slovenská republika

Konzultant: Ing. Michal Ščepán, PhD.

3. Kozáčková Tatiana - Dopad a následky globálnej hospodárskej krízy na rozvojové štáty

Konzultant: Ing. Michal Ščepán, PhD.


Komisia č. 3

1. Lacová Alica - Turecko a problémy vstupu do Európskej únie

Konzultant: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

2. Pilz Peter, Bc. - Pôsobenie spravodajských služieb v medzinárodných vzťahoch v podmienkach globalizácie (na príklade Wikileaks)

Konzultant: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

3. Janečka Miroslav - Príčiny, ktoré viedli k prvej palestínskej intifáde v roku 1987

Konzultant: doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc. 

 

Témy ŠVOČ 2010/2011

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

Meno Téma
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. 1. Hodnotenie vývoja automobilového priemyslu v SR.
Ing. Ján Bocora 1. Petro Diplomacy – ropná diplomacia ako nástroj zahraničnej politiky vybraných štátov.
2. Čína a Afrika – ekonomické a politické záujmy Číny v Subsaharskej Afrike.
Ing. Matej Buzinkai 1. Demografický vývoj ČĽR a jeho riziká v budúcnosti.
Ing. Mária Fertaľová 1. Soft power v čínskej zahraničnej politike
Ing. Veronika Fodorová 1. Alternatívy politiky rozširovania EÚ.
Ing. Petra Gabrielová 1. Spor o názov medzi Gréckom a Macedónskom a jeho dopad na integráciu Macedónska do EÚ a NATO.
2. Otázka udržateľnosti štátnej integrity Bosny a Hercegoviny.
Ing. Martin Grančay 1. Súčasné problémy ekonomiky Mongolska v regionálnom aspekte.
Ing. Martin Grešš, PhD. 1. OPEC po 50 rokoch existencie
Ing. Lukáš Holas 1. Dopad súčasnej hospodárskej krízy na región JV Ázie a perspektívy ďalšieho vývoja daného regiónu.
2. Komparácia ekonomického vývoja ázijských tigrov prvej a druhej vlny, ich špecifiká a spoločne črty.
3. Dopad Rusko-gruzínskej vojny na vzťahy Rusko – NATO.
Ing. Petra Holzerová 1. Srbsko: 10 rokov po páde Miloševiča
Ing. Eva Jančíková, PhD. 1. SEPA – nový rozmer realizácie platobného styku v rámci EMÚ.
Ing. Milan Lukáč 1. Vzostup krajne pravicových politických strán v EÚ v 21. Storočí.
Mgr. Boris Mattoš, PhD. 1. Malé štáty v medzinárodných vzťahoch.
Ing. Viliam Pajtinka 1. Fenomén zlyhania štátu na príklade Somálska – jeho príčiny a následky.
Ing. Leonid Raneta, PhD. 1. Perspektíva európskej integrácie Moldavskej republiky.
Ing. Peter Reťkovský 1. Pozadie, genéza a súčasný stav kolumbijských povstaleckých skupín.
2. Priebeh a výsledky boja krajín Latinskej Ameriky o nezávislosť.
3. Kuba na ceste Castrovho socializmu.
Ing. Peter Rusiňák, ml. 1. Vzťah Islandu a Európskej únie.
Ing. Chalotorn Sinproh 1. Globálne nerovnováhy globalizovanej ekonomiky.
Ing. Nora Szikorová 1. Návrh riešenia tibetskej otázky.
Ing. Marián Šabo 1. Zmeny v zahraničnej politike Francúzska po nástupe Nicolasa Sarkozyho.
2. Vzťahy Európskej únie a Latinskej Ameriky na začiatku 21. storočia.
Ing. Michal Ščepán, PhD. 1. Dopad a následky globálnej hospodárskej krízy na rozvojové štáty.

 
Katedra medzinárodných politických vzťahov

Meno Téma
PhDr. Jana BARÁTOVÁ 1. Postavenie žien vo vojnových konfliktoch
2. Rod v problematike globalizácie
 
PaedDr. Helena BUJNOVÁ, PhD.
 
1. Analýza volieb a volebných výsledkov komunálnych volieb 2010 v miestnom regióne
2. Filozofia a genéza ľudských práv a slobôd
3. Formovanie politického systému Slovenskej republiky po roku 1989
 
Dr. Ľubomír ČECH, CSc.
 
1. Perspektívy rozvoja Strednej Ázie v súčasných medzinárodných vzťahoch
2. Energetické zdroje Strednej Ázie a záujmy hlavných aktérov medzinárodných vzťahov
3. Možnosti a limity súčasnej zahraničnej politiky Turecka
PhDr. Rudolf KUCHARĆÍK, PhD. 1. Postavenie USA v súčasných medzinárodných vzťahoch
doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc.
1. Turecko a problémy vstupu do Európskej únie
2. Moslimská komunita vo Francúzsku
 
doc. PhDr. Milan MÁRTON, CSc.
 
3. Skúsenosti s multikulturalizmom, problémy, pozitíva (aj na prípadoch jednotlivých krajín)
4. Problémy vývoja západnej civilizačnej paradigmy v procese globalizácie
5. Migrácia - záchrana európskej ekonomiky alebo civilizačný problém?
doc. PhDr. Oľga PLÁVKOVÁ, CSc.  1. Chudoba v Európskej únii: stav a modely riešenia.
doc. PhDr. Karol SORBY, DrSc.
 
1. Politická situácia na Blízkom východe a v severnej Afrike v predvečer
2. II. svetovej vojny
3. Politická situácia na Blízkom východe po suezskej vojne
4. Politická situácia na Blízkom východe po vojne v októbri 1973
5. Príčiny znárodnenia Suezského prieplavu v júli 1956
6. Príčiny, ktoré viedli k vypuknutiu palestínskej „intifády“ v roku 1987
7. Príčiny islámskej revolúcie v Iráne
8. Veľká Británia a Blízky východ po palestínskej vojne, 1949-1951
doc. PhDr. František ŠKVRNDA, CSc. 1. Vojny a ozbrojené konflikty v súčasnom svete
2. (môže byť aj viac tém konkretizovaných podľa krajiny alebo regiónu)
3. Formujúca sa multipolarita moci vo svetovej politike
4. Zmeny vo svetovej politike v prvom desaťročí 21. storočia
5. Obchod so zbraňami na začiatku 21. storočia
6. Sociálno-ekonomické aspekty medzinárodnej organizovanej zločinnosti
PaedDr. Emília VOKÁLOVÁ, CSc.
1. Priebeh a výsledky komunálnych volieb na Slovensku v roku 2010
2. Priebeh a výsledky parlamentných volieb na Slovensku v roku 2010
doc. PhDr. Marta ZÁGORŠEKOVÁ, CSc.
1. Stredná Európa - multikultúrny priestor EÚ
2. Politizovaný islam - faktor destability Európskej únie?
3. Filozofické východiská klasického liberalizmu v diele Johna Locka (1632-1704)

Katedra medzinárodného práva

JUDr. Ing. Milan BUDJAČ, PhD. 1. Priame zahraničné investície z pohľadu medzinárodného ekonomického práva
2. Dohody o regionálnej ekonomickej spolupráci - aktuálny vývoj a trendy
3. Vyvlastnenie investícií v arbitážnej praxi
4. Medzinárodná obchodná arbitraž ako prostriedok riešenia medzinárodných ekonomických sporov.
 
JUDr. Lucia Hurná, PhD.
 
1. Island na ceste do Európskej únie
2. Európska služba pre vonkajšiu činnosť
3. Praktická realizácia práv vyplývajúcich z občianstva Európskej únie
 
JUDr. Halina Martyniv, PhD.
 
1. Kúpna zmluva v medzinárodnom obchode
2. Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor)
3. Rozhodcovské konanie v medzinárodnom práve súkromnom
 
prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
 
1. Cudzinci v medzinárodnom práve
2. Diplomatické výsady a imunity
3. Konzulárne úrady a ich činnosť