Dňa 19. novembra 2009 sa konala 7. Medzinárodná študentská vedecká konferencia na Trenčianskej univerzite Alexandra dubčeka v Trenčíne, na ktorej reprezentoval Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave študent druhého miesta v ŠVOČ za rok 2009, Tomáš Gajdoš. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne mu udelila diplom za prvé miesto.

Zoznam prihlásených študentov

  Meno a priezvisko Názov práce Konzultant
1. BALÚNOVÁ Kristína Využitie bioplynu na Slovensku Ing. Lucia Galová
2. GAJDOŠ Tomáš Elektromobilita vo svetovom hospodárstve Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
3. GAŽI Michal Západný Balkán ako priorita zahraničnej politiky Slovenskej republiky prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
4. HIKLOVÁ Katarína ASEAN – doterajší vývoj a perspektívy prehlbovania integrácie v regióne juhovýchodnej Ázie Ing. Mária Ferťaľová
5. KLEMENTOVÁ Ivona Doktori bez hraníc – Médecins sans frontieres Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
6. KOZÁČKOVÁ Tatiana Vzájomné vzťahy EÚ a Indie Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
7. LACOVÁ Alica Rozvojová pomoc Európskej únie Ing. Michal Ščepán
8. LEVOCKÝ Matúš Diplomacia a diplomatická služba SR JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
9. MAKAROVÁ Miroslava Európsky parlament – úlohy a kompetencie europoslancov Mgr. Boris Mattoš
10. MAREK Ján Súčasné postavenie japonskej ekonomiky v ázijskom regióne Ing. Marek Csabay, PhD.
11. ORČÍKOVÁ Eva Využitie biomasy a biopalív vo svetovom hospodárstve Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
12. PERECÁROVÁ Lucia Hospodárska diplomacia Francúszka Ing. Marek Csabay, PhD.
13. VALACHOVIČ Martin Národ a nacionalizmus Ing. Veronika Fodorová
14. VARGA Viktor Populácia v rozvojových štátoch - Čína Ing. Martin Grešš, PhD.

 

Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2008/2009

Víťazi druhého fakultného kola „ŠVOČ“ 2008/2009

(05. máj 2009)

1. miesto: Balúnová Kristína - Využitie bioplynu na Slovensku

vedúci práce: Ing. Lucia Galová


2. miesto: Gajdoš Tomáš - Elektromobilita vo svetovom hospodárstve

vedúci práce: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.


3. miesto: Marek Ján - Súčasné postavenie japonskej ekonomiky v ázijskom regióne

vedúci práce: Ing. Marek Csabay, PhD.


Víťazi v sekciách prvého fakultného kola „ŠVOČ“ 2008/2009 - Komisia č. 1

(30. apríl 2009)

zo sekcie A - Medzinárodné ekonomické vzťahy 

1. miesto: Gajdoš Tomáš - Elektromobilita vo svetovom hospodárstve

vedúci práce: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

2. miesto: Balúnová Kristína - Využitie bioplynu na Slovensku

vedúci práce: Ing. Lucia Galová

3. miesto: Marek Ján - Súčasné postavenie japonskej ekonomiky v ázijskom regióne

vedúci práce: Ing. Marek Csabay, PhD.


zo sekcie B - Medzinárodné vzťahy

1. miesto: Varga Viktor - Populácia v rozvojových štátoch - Čína

vedúci práce: Ing. Martin Grešš, PhD.

2. miesto: Makarová Miroslava - Európsky parlament - úlohy a kompetencie europoslancov

vedúci práce: Mgr. Boris Mattoš

3. miesto: Perecárová Lucia - Hospodárska diplomacia Francúzska

vedúci práce: Ing. Marek Csabay, PhD.