Zoznam prihlásených študentov

  Meno a priezvisko Ročník  Téma práce Konzultant
1. FECKOVÁ Martina

4.

Postavenie a perspektívy ropy vo svetovom hospodárstve Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
2. HRUBIZNA Tomáš

3.

Expanzia aktivít ASEAN v regióne Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
3. ORČÍKOVÁ Eva

2.

Euro a vstup Slovenska do eurozóny Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
4. POLGÁR Michal

2.

Pohľady na Svetovú obchodnú organizáciu JUDr. Roman Jurík, PhD.
5. GAŽI Michal 2. Pakt stability a rastu prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
6. LUKÁČ Milan 3.  Úlohy WTO v liberalizácii svetového obchodu prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

 

Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2007/2008

Fakultné kolo ŠVOČ 26. mája 2008

1. miesto: Fecková Martina „Postavenie a perspektívy ropy vo svetovom hospodárstve“

vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 

 

2. miesto: Gaži Michal “Pakt stability a rastu“

vedúci práce: prof. Ing. Ľudmila Lipková ,CSc.

 

3. miesto: Orčíková Eva „Euro a vstup Slovenska do eurozóny“

vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák,DrSc.