Zoznam prihlásených študentov

Meno a priezvisko Ročník Téma práce Vedúci práce Recenzent
Dana Brhlovičová 3. Účasť medzinárodných organizácií pri riešení globálneho problému výživy Ing. L. Lysák, DrSc. Ing. M. Grešš, PhD.
Iveta Michníková 4. Vývoj a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve a spoločnosti Ing. L. Lysák, DrSc. Ing. B. Žúdel
Adriána Daniláková 3. Globálne konflikty a možnosti ich riešenia Ing. L. Lysák, DrSc. Ing. M. Mojžiš
Mária Fertaľová 4. Third Worldisation v prvých dekádach 21. storočia Ing. L. Lysák, DrSc. PhDr. B. Hromý
Anna Skladanová 3. Kľúčové mediálne organizácie a ich vplyv na civilizačné spoločenstvá Ing. L. Lysák, DrSc. Ing. I. Raslavská
Lucia Hanková 3. Historické korene konfliktu v Juhoslávii PhDr. P. Greguš, CSc. Ing. M. Hašková

Veronika Hagarová

3. Benešove dekréty PhDr. P. Greguš, CSc. Mgr. M. Kupkovič
Jana Chocholáčková
Michaela Štefančíková 3. Súčasná ekonomická situácia Brazílie prof. Ing. Ľ. Lipková, CSc. Ing. T. Dudáš, PhD.
Ágnes Baráthová 2. Dopad zákona o Maďaroch žijúcich v zahraničí na vzájomné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou PaedDr. E. Vokálová, CSc. JUDr. L. Hurná
Veronika Fodorová 3. Vstup Chorvátska do EÚ Ing. B. Tomková Ing. M. Greššová
Kristína Peškovičová 3. Nevojenské bezpečnostné hrozby v súčasnom svete doc.PhDr.F. Škvrnda, CSc. Ing. M. Fabuš
Jana Prochotská
Andrea Balážová 3. Vývoj izraelsko - palestínskeho konfliktu po skončení studenej vojny doc.PhDr.F. Škvrnda, CSc. Ing. Z. Sládková
Ľudmila Majerčíková
Ljubov Mikulaninec 3. Politická a bezpečnostná spolupráca krajín V4 doc.PhDr.F. Škvrnda, CSc. Ing. J. Hošková
Jaroslav Hric 4. Financovanie medzinárodného terorizmu doc.PhDr.F. Škvrnda, CSc. Ing. I. Fabiánová
Judita Cséfalvayová 2. Európsky štandard ochrany práv národnostných menšín a jeho aplikácia v Slovenskej republike PhDr. V. Koganová, PhD. PhDr. S. Brezníková

 

Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2005/2006

 

Víťazi druhého fakultného kola „ŠVOČ“ 2006 - 03. máj 2006

1. miesto: Fertaľová Mária  „Third Worldisation v prvých dekádach 21. storočia“

4. ročník

vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.


2. miesto: Hagarová Veronika, Chocholáčková Jana „Benešove dekréty“

3. ročník

vedúci práce: PhDr. Peter Greguš, CSc.

 

2. miesto: Michníková Iveta „Vývoj a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve a spoločnosti“

4. ročník

vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

 

3. miesto: Hric Jaroslav  „Financovanie medzinárodného terorizmu“

4. ročník

vedúci práce: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

 

3. miesto: Mykulanynets Lyubov „Politická a bezpečnostná spolupráca krajín V4“

3. ročník

vedúci práce: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

 

Víťazi v sekciách prvého fakultného kola „ŠVOČ“ 2006 - 27. apríla 2006Medzinárodné ekonomické vzťahy (Sekcia A)

 

1. miesto: Brhlovičová Dana „Účasť medzinárodných organizácií pri riešení globálneho problému výživy“

vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

2. miesto: Fertaľová Mária  „Third Worldisation v prvých dekádach 21. storočia“

vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

3. miesto: Michníková Iveta  „Vývoj a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve a spoločnosti“

vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

4. miesto: Hric Jaroslav „Financovanie medzinárodného terorizmu“

vedúci práce: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

 

Medzinárodné politické vzťahy (Sekcia B)

1. miesto: Hagarová Veronika, Chocholáčková Jana „Benešove dekréty“

vedúci práce: PhDr. Peter Greguš, CSc.

2. miesto: Peškovičová Katarína, Prochotská Jana „Nevojenské bezpečnostné hrozby v súčasnom svete“

vedúci práce: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

3. miesto: Mikulaninec Ljubov  „Politická a bezpečnostná spolupráca krajín V4“

vedúci práce: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

4. miesto: Balážová Andrea, Majerčíková Ľudmila „Vývoj izraelsko-palestínskeho konfliktu po skončení studenej vojny“

vedúci práce: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.