Zoznam prihlásených študentov

  Meno a Priezvisko Ročník Téma práce

Vedúci práce

1. Babušiaková Zuzana

3.

Kultúrne rozdiely v medzinárodnom podnikateľskom prostredí

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

2. Kovalčíková Jana
3. Balogová Alena

3.

Humanitárna kríza v Dárfúre (SUDÁN) prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
4. Balogová Gabriela

3.

Rozdielnosť civilizácií a ich vplyv na medzinárodné politické vzťahy. ISLAM doc. PhDr. Milan Márton, CSc.
5. Berníková Nadežda

3.

Transformácia Turecka a rast občianskej spoločnosti v kontexte úsilia o členstvo v EÚ Mgr. Boris Mattoš
6. Čatlošová Sláva

3.

Účasť Slovenska v Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo Ing. Martin Grešš, PhD.
7. Fertaľová Mária

3.

Slovinsko a jeho súčasná ekonomická situácia a rozvoj prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
8. Fingerlandová Michaela

3.

Postavenie OPEC vo svetovom hospodárstve Ing. Martin Grešš, PhD.
9. Fodorová Veronika

2.

Postoj Slovenskej republiky k začatiu rokovaní o vstupe Turecka do Európskej únie PhDr. Peter Weiss, CSc.
10. Ilieva Kristina
11. Gáborová Zuzana

3.

Budúcnosť višegrádskej spolupráce po integrácii do Európskej únie Mgr. Boris Mattoš
12. Neštiak Martin
13. Galová Lucia

4.

Contribution of Regional policy of the EU to sustainable development in CEE prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
14. Hanková Božidara

3.

Malé štáty v EÚ – Rakúsko a jeho zahraničnopolitická stratégia Mgr. Boris Mattoš
15. Hric Jaroslav

3.

Globálny terorizmus na začiatku 21. storočia doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
16. Hrvoľová Kristína

3.

Slovensko a OECD Ing. Martin Grešš, PhD.
17. Trulíkova Veronika
18. Jonášiová Petra

4.

Prekliatie nerastného bohatstva – Kazachstan prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
19. Jurčík Michal

3.

Lisabonská stratégia PhDr. Peter Weiss, CSc.
20. Jursa Branislav

3.

Lisabonská stratégia a presadenie jej cieľov Mgr. Boris Mattoš
21. Kačaljaková Michaela

3.

Úloha WTO v procese liberalizácie svetového obchodu a postavenie národných ekonomík v tejto problematike prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
22. Kováčová Petra

3.

UNIDO a pomoc rozvojovým krajinám Ing. Martin Grešš, PhD.
23. Meravý Tomáš

2.

Európska menová únia – vývoj, fungovaniea súvislosti vstupu Slovenska do EMÚ Ing. Marek Csabay
24. Mikulaninec Ľubov

2.

Zahraničná politika Ruskej federácii po nástupe prezidenta Vladimíra Putina doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
25. Minárik Martin

2.

Vzťahy Ruskej federácie a Spojených štátov amerických doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
26. Nemesová Tímea

3.

Teroristický útok v Beslane a jeho dôsledky pre vnútornú a zahraničnú politiku Ruska

PhDr. Peter Weiss, CSc.

27. Novosadová Veronika

3.

Zóny voľného obchodu vo svetovom hospodárstve prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
28. Piecková Veronika

3.

Členstvo v NATO ako nástroj na presadzovanie zahraničnopolitických a bezpečnostných záujmov

PhDr. Peter Weiss, CSc.

29. Rybanová Zuzana
30. Podlucká Kristína

4.

Postavenie Ruskej federácie vo svetovom hospodárstve prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
31. Přívara Andrej

2.

Priame zahraničné investície na Slovensku prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
32. Rybárová Eva

3.

Doterajší vývoj a súčasná ekonomická situácia v Dominikánskej republike prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc
33. Smolárová Zuzana

3.

Problémy ratifikácie Európskej ústavnej zmluvy v členských krajinách Európskej únie

PhDr. Peter Weiss, CSc.

34. Szombathelyi Štefan

3.

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ po jej rozšírení doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
35. Thomasová Gabriela

3.

Finančné bubliny vo svetovej ekonomike

Ing. Tomáš Dudáš

36. Vagovičová Monika

3.

Doterajší vývoj a súčasná ekonomická situácia Nikaraguy

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

37. Varga Jakub

3.

Vzťahy Slovenskej republiky a krajín Latinskej Ameriky v rokoch 1993 – 2004 Mgr. Boris Mattoš
38. Veselá Veronika

2.

Charakteristika ekonomík Francúzska, Veľkej Británie, Talianska a Nemecka Ing. Vladimír Hniličan, PhD.
39. Vinšová Vanda

4.

Rozvojové zeme prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
40. Vöröš Marek

3.

Bezpečnostná politika Švajčiarska Mgr. Boris Mattoš
41. Wlachovská Barbora

3.

Rozpočet Európskej únii prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
42. Zubonyaiová Andrea

3.

Zahraničná politika ČĽR po skončení studenej vojny doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

 

Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2004/2005

Víťazi druhého fakultného kola „ŠVOČ“ 2004/2005 - II. kolo 21. apríla 2005

1. miesto: Jonášiová Petra „Prekliatie nerastného bohatstva – Kazachstan“

4. ročník

vedúca práce: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

 

2. miesto: Hric Jaroslav „Globálny terorizmus na začiatku 21. storočia“

3. ročník

vedúci práce: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

 

3. miesto: Podlucká Kristína „Postavenie Ruskej federácie vo svetovom hospodárstve“

4. ročník

vedúca práce: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

 

4. miesto: Hanková Božidara „Malé štáty v EÚ – Rakúsko a jeho zahraničnopolitická stratégia“

3. ročník

vedúci práce: Mgr. Boris Mattoš

 

5. miesto: Meravý Tomáš „Európska menová únia – vývoj, fungovanie a súvislosti vstup Slovenska do EMÚ“

2. ročník 

vedúci práce: Ing. Marek Csabay

 
Víťazi v sekciách prvého fakultného kola „ŠVOČ“ 2004/2005 - I. kolo 14. 04. 2005

Medzinárodné ekonomické vzťahy (Sekcia A)

1. miesto: Jonášiová Petra „Prekliatie nerastného bohatstva – Kazachstan“

vedúca práce: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

2. miesto: Podlucká Kristína „Postavenie Ruskej federácie vo svetovom hospodárstve“

vedúca práce: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

3. miesto: Fingerlandová Michaela „Postavenie OPEC vo svetovom hospodárstve“

vedúci práce: Ing. Martin Grešš, PhD.

 

EÚ a medzinárodné organizácie (Sekcia B)

1. miesto: Smolárová Zuzana „Problémy ratifikácie Európskej ústavnej zmluvy v členských krajinách Európskej únie“

vedúci práce: PhDr. Peter Weiss, CSc.

2. miesto: Fodorová Veronika, Ilieva Kristína „Postoj Slovenskej republiky k začatiu rokovaní o vstupe Turecka do Európskej únie“

vedúci práce: PhDr. Peter Weiss, CSc.

3. miesto: Meravý Tomáš „Európska menová únia – vývoj, fungovanie a súvislosti vstupu Slovenska do EMÚ

vedúci práce: Ing. Marek Csabay 

 

Medzinárodné politické vzťahy (Sekcia C)

1. miesto: Hanková Božidara „Malé štáty v EÚ – Rakúsko a jeho zahraničnopolitická stratégia“

vedúci práce: Mgr. Boris Mattoš

2. miesto: Hric Jaroslav „Globálny terorizmus na začiatku 21. storočia“

vedúci práce: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

3. miesto: Vöröš Marek „Bezpečnostná politika Švajčiarska“

vedúci práce: Mgr. Boris Mattoš