Zoznam prihlásených študentov

  Meno a priezvisko Ročník Téma práce Vedúci práce
1. Michal CHALMOVSKÝ 3. Terorizmus a gerila v Kolumbii prof.Ing. Jaroslav Filip, CSc.
2. Lucia GÁLOVÁ 3. Common Agricultural Policy of the European Union and its Impact on Developing Countries Ing. Peter Vilčák
3. Jana ŠKODÁČKOVÁ 3.
4. Janine SALIBOVÁ 3. Význam náboženstva v súčasných medzinárodných vzťahochVýznam náboženstva v súčasných medzinárodných vzťahoch Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
5. Lenka ŠARMÍROVÁ 3.
6. Martin BELAN 3. Transatlantické vzťahy Mgr. Boris Mattoš
7. Zuzana ROSOVÁ 3. Švajčiarsko a európska integrácia Mgr. Boris Mattoš
8. Martin POLÓNYI 2. Islamská menšina vo Francúzsku doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
9. Martin PAVELKA 2. Kaukaz Geopolitická štúdia doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
10. Zuzana RAKOVICKÁ 2. Problematika Severného Írska PaedDr. Emília Vokálová, CSc.
11. Veronika PUTEROVÁ 2.
12. Iveta ROSINCOVÁ 2. Vzťahy medzi SR a ČR po roku 1918 PaedDr. Emília Vokálová, CSc.
13. Zuzana RYBANOVÁ 2.
14. Martin KUŠTEK 2. Štrukturálne fondy EÚ a regióny SR prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
15. Barbora POŠOVÁ 3. Fínsko a jeho vstup do EÚ prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
16. Katarína PARDUBSKÁ 3.
17. Daria POPKOVÁ 3. Svetová obchodná organizácia prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
18. Marek SABO 3. Švédsko a jeho vstup do Európskej únie prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

 

Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2003/2004

Víťazi fakultného kola „ŠVOČ“ 2003/2004 - 21. apríla 2004

 

1. miesto: Janine SALIBOVÁ, Lenka ŠARMÍROVÁ – študentky 3. ročníka

„Význam náboženstva v súčasných medzinárodných vzťahoch“

Vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

 

2. miesto: Lucia GÁLOVÁ, Jana ŠKODÁČKOVÁ – študentky 3. ročníka

„Common Agricultural Policy of the European Union and its Impact on Developing Countries“

Vedúci práce: Ing. Peter Vilčák

 

3. miesto: Martin BELAN – študent 3. ročníka

„Transatlantické vzťahy“

Vedúci práce: Mgr. Boris Mattoš