Zoznam prihlásených študentov

Meno Priezvisko

Téma práce

Vedúci práce

Eva Majerníková

Konvent o budúcnosti Európy a Slovensko prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.
Tomáš Borovský Postavenie Švédska vo svetovom hospodárstve doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Radoslav Hromý Financie Európskej únie doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Ivana Svrčková Postavenie Nemecka vo svetovom hospodárstve doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Lucia Verdenšteterová

Postavenie Nórska vo svetovom
hospodárstve

doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Lucia Behúľová Migrácia obyvateľstva – hrozba pre súčastné medzinárodné vzťahy

doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

 

Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2002/2003

Víťazi fakultného kola „ŠVOČ“ 2002/2003 - 24. apríla 2003

 

1. miesto:  Tomáš BOROVSKÝ – študent 4. ročníka

téma práce: Postavenie Švédska v Európskej únii

vedúca práce: doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

 

2. miesto:  Radoslav HROMÝ – študent 4. ročníka

téma práce: Írsko v Európskej únii

vedúca práce: doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

 

3. miesto:  Mariya YAGODYNA – študentka 4. ročníka

téma práce: Vzťahy Ukrajiny s Európskou úniou

vedúca práce: doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.