Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2016/2017

Víťazi fakultného kola „ŠVOČ“ 2016/2017

1. miesto Pavol Kucharovic

Názov práce: Regionálne dôsledky liberalizácie v kontexte transatlanstických vzťahov

Vedúca práce:  Ing. Bianka Bittmannová

 

2. miesto Miroslava Martíšková

Názov práce: Politická participácia menšín vo Vyšehradskom regióne

Vedúca práce: Ing. Marianna Dudášová

 

3. miesto Bc. Daša Židuliaková

Názov práce: Šíitizmus a jeho reflexia v zahraničnej politike Iránskej islamskej republiky

Vedúci práce: doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mimoriadny profesor

 

Najlepšia práca na prvom stupni štúdia

Pavol Kucharovic

Názov práce: Regionálne dôsledky liberalizácie v kontexte transatlanstických vzťahov

Vedúca práce:  Ing. Bianka Bittmannová

 

Prehľad ocenených študentov na 2. medzifakultnom kole ŠVOČ 3. 5. 2017 v Banskej Bystrici

1. miesto Bc. Bibiana Uhrínová

Názov práce: Krízový manažment pandémie chrípky

Vedúci práce:

FPVaMV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

2. miesto Bc. Daša Židuliaková

Názov práce: Šíitizmus a jeho reflexia v zahraničnej politike Iránskej islamskej republiky

Vedúci práce: doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mimoriadny profesor

FMV Ekonomickej univerzity v Bratislave        

 

3. miesto Bc. Zuzana Draková

Názov práce: Adaptácia seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

Vedúca práce: doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

FSV Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave