Vyhodnotenie najlepších prác ŠVOČ 2015/2016

Víťazi fakultného kola „ŠVOČ“ 2015/2016

1. miesto: Bc. Ivana Sotáková

Názov práce: Postavenie Ruskej federácie na svetových trhoch s neenergetickými komoditami

Konzultant: Ing. Leonid Raneta, PhD.

Oponent: Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD.


2. miesto: Bc. Denisa Rášová

Názov práce: Spracovanie a recyklácia odpadu v Európskej únii: príklady vybraných členských štátov

Konzultant: Ing. Mikuláš Černota, PhD.

Oponentka: PhDr. Daša Adašková, PhD.


3. miesto: Martina Kúkelová

Názov práce: Predsedníctvo SR v Rade EÚ ako príležitosť pre prezentáciu Slovenska v zahraničí

Vedúci práce: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD.

Oponentka: doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc. 

 

Najlepšia práca na prvom stupni štúdia

Martina Kúkelová

Názov práce: Predsedníctvo SR v Rade EÚ ako príležitosť pre prezentáciu Slovenska v zahraničí

Vedúci práce: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD.

Oponentka: doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc. 

 

Na pôde FMV sa uskutočnilo prvé medzifakultné kolo za účasti prvých troch víťazov fakultných kôl z FMV EU v Bratislave a FPVaMV UMB v Banskej Bystrici

 

Víťazi medzifakultného kola „ŠVOČ“ 2015/2016

1. miesto: Bc. Ladislav Ostroha 

Názov práce: Horizontálne nerovnosti: nový fenomén vo výskume konfliktov

FPVaMV UMB v Banskej Bystrici


2. miesto: Bc. Ivana Sotáková

Názov práce: Postavenie Ruskej federácie na svetových trhoch s neenergetickými komoditami

FMV EU v Bratislave


3. miesto: Martina Kúkelová

Názov práce: Predsedníctvo SR v Rade EÚ ako príležitosť pre prezentáciu Slovenska v zahraničí

FMV EU v Bratislave