AUGUSTÍN, Michael, Mgr., PhD., MPA

AUGUSTÍN, Michael, Mgr., PhD., MPA

1. prodekan, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

odborný asistent

E4.21 +421267295471
 
ANTOŠOVÁ, Ivana, Mgr.

ANTOŠOVÁ, Ivana, Mgr.

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

E4.27 +421267295477
VLKOVÁ, Eva, Mgr.

VLKOVÁ, Eva, Mgr.

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

E4.06 +421267295456