Načítavam stránku...

Brocková, K. - Pyteľová, K. 2013. Právo v medzinárodných ekonomických vzťahoch : všeobecná časť. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2013. 138 s. ISBN 978-80-225-3680-6.

Grančay, M. 2013. Klasickí ekonómovia a genéza vývoja princípu komparatívnych výhodBratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2013. ISBN 978-80-225-3653-0.

Lipková, Ľ. a kol. 2013. Svetová ekonomika - juhovýchodná Ázia IBratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2013. ISBN 978-80-225-3630-1.

 

Najvýznamnejšie vedecké články vydané v impaktovaných časopisoch autormi FMV v roku 2013

Grančay, M. - Szikorová, N. 2013. History of the principle of comparative advantage revisited: what makes a satisfactory definition? In History of Economic Ideas, 21, 3, s. 43-68.

Gabrielová, P. 2013. Vývoj zahraničného obchodu západného Balkánu vo svetle pokračujúcej ekonomickej integrácie regiónu. In Ekonomický časopis, 61, 7, s. 722-736.

Grančay, M. 2013. North Atlantic civil aviation: liberalization vs. crisis - a regression analysis. In Ekonomska istraživanja, 26, 4, s. 105-116.

2013. Fiscal (non)integration in the European monetary union and its impacts. In Actual problems of economics, 14, 5, s. 352-363.

Lipková, Ľ. 2013. Krizis v južnoj periferii Jevrozony - primer Kipra. In Actual problems of economics, 14, 12, s. 419-428.

Škvrnda, F. 2013. Issues of military sociology development in Slovakia. In Sociologičeskie issledovanija, 2013, 4, s.136-142.

Škvrnda, F. 2013. O bezpečnosti vo svetle vytvárajúcej sa kritickej teórie globálnej spoločnosti. In Filosofický časopis, 2013, 6.

 

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV za rok 2013

Publikácie 2013

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?