Názov projektu: Aischinés a sókratovský dialóg    

Číslo: 1/0017/17       

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD. (FiF Prešovskej univerzity v Prešove)

Zástupca zodpovedného       

riešiteľa: doc. Mgr. et Mgr. Andrej Kalaš, PhD.

Spoluriešiteľ z FMV: Mgr. František Škvrnda, PhD. (2018 – 2019)

Doba riešenia: 2017 – 2019

Názov projektu: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989

Číslo projektu: 2/0141/11

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Dinuš, PhD. (SAV)                                    

Spoluriešiteľ z FMV: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014

Názov projektu: Ad Fontes Cynicorum Socraticorum – pramene a interpretácia sokratovského kynizmu

Číslo: 1/0864/18      

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. et Mgr. Andrej Kalaš, PhD. (FiF Univerzity Komenského v Bratislave)                               

Spoluriešiteľ z FMV: Mgr. František Škvrnda, PhD.

Doba riešenia: 2018 – 2020

Názov projektu: Stratégia transformácie spoločnosti v kontexte civilizačnej analýzy

Číslo: 2/0072/15

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Dinuš, PhD., (SAV)

Zástupca zodpovedného riešiteľa: -

Spoluriešitelia: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., (SAV), prof. PhDr. Ľubomír Belás, CSc., (PU), JUDr. Martin Solík, PhD., (UCM)

Doba riešenia: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018

Názov projektu: Vytváranie multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch

Číslo: 1/0827/12

Zodpovedný riešiteľ: mim. prof. doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Ľubomír Čech, CSc., Mgr. Simona Chuguryan, PhD., Ing. Matej Buzinkay, Ing. Petra Gabrielová, Ing. Viliam Pajtinka, Ing. Peter Rusiňák, Ing. Marián Šabo, Ing. Lukáš Holas

Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Názov projektu: Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva súkromného

Číslo: 1/1083/12

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: JUDr. Hallina Martyniv, PhD.

Spoluriešitelia: JUDr. Lucia Hurná, PhD., Mgr. Klaudia Pyteľová, PhD., Mgr. Ing. Katarína Brocková, PhD.

Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Názov projektu: Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti

Číslo: 1/1326/12

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Martin Grešš, PhD.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Štefan Morávek, CSc., Ing. Michal Ščepán, PhD., Ing. Vladimír Hniličan, PhD., prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., Ing. Leonid Raneta, PhD., Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Názov projektu: Medzikultúrne vzťahy a sociálny kapitál

Číslo: 1/1009/11

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. PhDr. Milan Márton, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., prof. PhDr. Šfefan Povchanič, CSc., PhDr. Mária Bláhová(do 31.12.2011), PhD., doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc., Ing. Veronika Fodorová, JUDr. Tatiana Tökölyová, Ing. Peter Reťkovský, doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Názov projektu: Prisťahovalectvo a politicko-ekonomická diverzifikácia Európy

Číslo: 1/0280/11

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Peter Greguš, CSc. (do 31.12.2011), PhDr. Jana Barátová (do 24. 11. 2011), doc. PhDr. Milan Márton, CSc., PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., PaedDr. Emília Vokálová, CSc. (do 31.12.2011), Ing. Ľubomír Billý, Ing. Peter Reťkovský, Mgr. Martin Šálek

Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013