Názov projektu: Reflexie a hodnotenie kvality štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Číslo:190008/05

Zodpovedný riešiteľ: Plávková Oľga, PhDr., CSc.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Karol Čukan, CSc.

Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007 

Názov projektu: Návrh strednodobej stratégie hospodárskej politiky SR

Číslo projektu: 190007/03

Vedúci projektu: Hniličan Vladimír, Ing.

Spoluriešitelia: Ing. Soňa Galanová, Ing. Vladimír Choluj, CSc.

Doba riešenia: 1.1.2003 – 31.12.2005 

Názov projektu: Súvislosti a dôsledky vstupu SR do EÚ a NATO

číslo projektu: 190006/03

vedúci projektu: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

spoluriešitelia: doc. Ing. Dr. V. Valach, PhDr. Peter Weiss, CSc., Ing. R. Schönwiesner, PhD., Ing. P. Valentovič, Ing. M. Csabay, Ing. D. Zacharčenko, Ing. R. Tkáč, Ing. M. Kováč, Ing. M. Grešš, Ing. Z. Pupáková, Ing. J. Porubský, PhDr. B. Hromý

Doba riešenia: 1.1.2003 – 31.12. 2004 

Názov úlohy: Medzinárodná úprava menšinových práv a ich aplikácia v Slovenskej republike

Číslo úlohy: 0707/01

Zodpovedný riešiteľ: Liďák Ján, doc., PhDr., CSc.

Spoluriešitelia: Mgr. Viera Koganová, PhD.PaedDr. Emília Vokálová, CSc., PhDr. Soňa Brezníková, PhDr. Peter Barát, Mgr. Peter Kupkovič

Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003 

Názov úlohy: Sociálne a ľudské kontexty trhovej spoločnosti v súčasnosti

Číslo úlohy: 0709/01

Zodpovedný riešiteľ: Márton Milan, doc., PhDr., CSc.

Spoluriešitelia: Greguš Peter, PhDr., CSc., Barátová Jana, PhDr.

Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003