Názov projektu: Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania zastupiteľského úradu SR

Číslo: AV 4/0111/06

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Peter Rusiňák, PhD.

Spoluriešitelia: prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. mim. prof. PhDr. František Škvrnda, CSc., doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., doc. Milan Kurucz, CSc., doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc., Ing. Marek Csabay, PhD., RNDr. Jaroslav Jarúnek, Mgr. Boris Mattoš

Doba riešenia: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008