Názov projektu: Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov s výhľadom do roku 2025

Číslo projektu: MZVP/2020/11

Vedúci projektu: Ing. Barbora Janubová, PhD.

Spoluriešitelia:  doc. Ing. Martin Grešš, PhD., Ing. Peter Jančovič, Ing. Tomáš Kajánek, doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD. – FHI, prof. Lidiia Karpenko, DrSc. – externý účastník                    

Doba riešenia: 1. 5. – 31. 12. 2020

Názov projektu: Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2020

Číslo projektu: zmluva z 20. 1. 2020 so Swiss Re Management AG, organizačná zložka

Vedúci projektu: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Doba riešenia: 20. 1. 2020 – 7. 5. 2020

Názov projektu: Sociálna exklúzia a nedôvera v spoločnosti

Číslo projektu: I-20-106-00

Vedúci projektu: Ing. Oliver Rafaj, PhD(NHF)                                           

Spoluriešiteľ z FMV: Ing. Andrej Zrak

Doba riešenia: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Názov projektu: Reflexia spoločenských zmien 21. storočia v dimenziách diplomacie 

Číslo projektu: I-20-102-00

Vedúci projektu: Mgr. Michaela Čiefová, PhD. (FAJ)                                   

Spoluriešitelia z FMV: Ing. Barbora Janubová, PhD., Ing. Natália Goda a Ing. Jakub Szabó

Doba riešenia: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Názov projektu: Rozvojová spolupráca Európskej únie s vybranými regiónmi

Číslo projektu: I-20-104-00

Vedúci projektu: Ing. Natália Zagoršeková, PhD.                                          

Spoluriešitelia: Ing. Peter Jančovič, Ing. Andrianna Baleha, Ing Denisa Šefčíková (PHF)

Doba riešenia: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2018

Číslo projektu: zmluva z 24. 1. 2018

Vedúci projektu: Ing. Kristína Baculáková, PhD.                                           

Spoluriešitelia: študenti 2. ročníka 2. stupňa štúdia                      -

Doba riešenia: 24. 1. 2018 – 18. 4. 2018

Zvyšovanie povedomia o OBSE v akademickej obci a medzi študentmi univerzít

Číslo projektu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Vedúci projektu: Mgr. Samuel Goda, PhD.            .

Doba riešenia: 12. 3. 2018 – 31. 12. 2018

Názov projektu: Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2018

Číslo projektu: Nadácia Pontis, zmluva č. ACC18_18

Vedúci projektu: Ing. Kristína Baculáková, PhD.   

Spoluriešitelia: študenti najmä 2. a 3. stupňa štúdia                                 

Doba riešenia: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018

Názov projektu: Výchova k ochrane ľudských práv a slobôd (vedecko-výskumný projekt, realizovaný v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku)

Vedúci projektu: Mgr. Viera Koganová, PhD.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., PhDr. Soňa Brezníková

Doba riešenia: 2000 – 2004