Načítavam stránku...

Iné projekty

Názov projektu: Výchova k ochrane ľudských práv a slobôd (vedecko-výskumný projekt, realizovaný v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku)

Vedúci projektu: Mgr. Viera Koganová, PhD.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., PhDr. Soňa Brezníková

Doba riešenia: 2000 – 2004