Načítavam stránku...

Medzinárodné projekty

Názov projektu: Mobilitný projekt medzi vysokými školami

Grantová schéma: Štipendijný program EHP Slovensko

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Grančay, PhD.

Doba riešenia: 20. 04. 2015 – 31. 08. 2016

Opis projektu, ciele, galéria

 

logo mobilny projekt vs

Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.

 

Názov projektu: Vzájomné obchodné a investičné vzťahy medzi V4 a Južnou Kóreou

Grantová schéma: Štandardné granty Medzinárodného vyšehradského fondu

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Martin Grančay, PhD.

Doba riešenia: 01. 01. 2015 - 31. 10. 2015 

Názov projektu: Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej únie

Grantová schéma: Jean Monnet

Zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Marta Zágoršeková, Ing. Nóra Szikorová, Ing. Martin Grančay, PhD.,Ing. Veronika Fodorová, PhD.

Doba riešenia: 01. 09. 2011 – 31. 08. 2014 

Názov projektu: Súčasné trendy a perspektívy vo vývoji obchodných a investičných vzťahov medzi Čínou a krajinami V4

Grantová schéma: Štandardné granty Medzinárodného vyšehradského fondu

Zodpovedná riešiteľka: Ing. Mgr. Katarína Brocková, PhD.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD., Ing. Martin Grančay, PhD.

Doba riešenia: 01. 07. 2013 - 30. 06. 2014

Názov projektu: Quo vadis Európa?

Grantová schéma: Granty Fondu NIL

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc., Ing. Tomáš Dudáš, PhD., Ing. Mária Fertaľová, Ing. Veronika Fodorová, Ing. Martin Grančay, Ing. Soňa Svoreňová, Ing. Michal Ščepán, Ing. Michaela Štefančíková

Doba riešenia: 26.5.2009 - 31.7.2010