Načítavam stránku...

Projekty interného grantového systému Ekonomickej univerzity

Názov projektu: Reflexie a hodnotenie kvality štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Číslo:190008/05

Zodpovedný riešiteľ: Plávková Oľga, PhDr., CSc.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Karol Čukan, CSc.

Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007 

Názov projektu: Návrh strednodobej stratégie hospodárskej politiky SR

Číslo projektu: 190007/03

Vedúci projektu: Hniličan Vladimír, Ing.

Spoluriešitelia: Ing. Soňa Galanová, Ing. Vladimír Choluj, CSc.

Doba riešenia: 1.1.2003 – 31.12.2005 

Názov projektu: Súvislosti a dôsledky vstupu SR do EÚ a NATO

číslo projektu: 190006/03

vedúci projektu: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

spoluriešitelia: doc. Ing. Dr. V. Valach, PhDr. Peter Weiss, CSc., Ing. R. Schönwiesner, PhD., Ing. P. Valentovič, Ing. M. Csabay, Ing. D. Zacharčenko, Ing. R. Tkáč, Ing. M. Kováč, Ing. M. Grešš, Ing. Z. Pupáková, Ing. J. Porubský, PhDr. B. Hromý

Doba riešenia: 1.1.2003 – 31.12. 2004 

Názov úlohy: Reflexie študentov a absolventov na štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Číslo úlohy: 190005/02

Zodpovedný riešiteľ: Košta Jozef, Mgr., CSc.

Spoluriešitelia: Jozef Chajdiak Jozef, doc., Ing., CSc., Mgr. Angela Tunáková, Mgr.

Doba riešenia: 1. 1. 2002 – 31. 12. 2004

Názov úlohy: Analýza postavenia a funkcií hospodárskej diplomacie v systéme klasickej diplomacie SR

Číslo úlohy: 0706/01

Zodpovedný riešiteľ: Tóth Ľudovít, prof., JUDr., CSc.

Spoluriešitelia: Balhar Víťazoslav, prof., Ing., CSc., Knapik Peter, Ing., CSc., Burda Štefan, Ing., Šesták Jozef, Ing.

Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003 

Názov úlohy: Medzinárodná úprava menšinových práv a ich aplikácia v Slovenskej republike

Číslo úlohy: 0707/01

Zodpovedný riešiteľ: Liďák Ján, doc., PhDr., CSc.

Spoluriešitelia: Mgr. Viera Koganová, PhD.PaedDr. Emília Vokálová, CSc., PhDr. Soňa Brezníková, PhDr. Peter Barát, Mgr. Peter Kupkovič

Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003 

Názov úlohy: Význam komunikácie pre postavenie štátu v medzinárodných vzťahoch

Číslo úlohy: 0708/01

Zodpovedný riešiteľ: Vokálová Emília, PaedDr., CSc.

Spoluriešitelia: Oravec Roden, Ing.

Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2002 

Názov úlohy: Sociálne a ľudské kontexty trhovej spoločnosti v súčasnosti

Číslo úlohy: 0709/01

Zodpovedný riešiteľ: Márton Milan, doc., PhDr., CSc.

Spoluriešitelia: Greguš Peter, PhDr., CSc., Barátová Jana, PhDr.

Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003