Načítavam stránku...

Projekty MVP

Názov projektu: Voľný pohyb pracovných síl a jeho dopady na jednotlivé ekonomiky Európskeho hospodárskeho priestoru

Číslo: 2319212

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD. (Ing. Richard Woltemar, PhD.)

Spoluriešitelia: Billý Ľubomír, Ing., Cséfalayová Katarína, Ing., Puškárová Paula, Ing., Dis.art.

Doba riešenia: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012 

Názov projektu: Vzájomné vzťahové prepojenie hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja: kauzálna typológia indikátorov trvalo udržateľného rozvoja

Číslo: 2319213

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Fodorová, PhD. (Ing. Michal Ščepán, PhD.)

Spoluriešitelia: Fodorová Veronika, Ing., PhD., Holzerová Petra, Ing.

Doba riešenia: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012 

Názov projektu: Medzinárodný pohyb pracovných síl medzi Európskym hospodárskym priestorom a vybranými regiónmi sveta

Číslo: 2319214

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Leonid Raneta, PhD.

Spoluriešitelia: Reťkovský Peter, Ing., Draková Silvia, Ing., Rusiňák Peter, Ing., Satková Monika, Ing., Mgr.

Doba riešenia: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012

Názov projektu: Migračná politika EÚ v podmienkach globálnej liberalizácie a deregulácie dopravy

Číslo: 2319208

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Grančay

Spoluriešitelia: Mgr. Klaudia Pyteľová, Ing. Nóra Szikorová

Doba riešenia: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

Názov projektu: Príčiny a dôsledky pracovnej migrácie občanov SR do štátov Európskej únie s dôrazom na mladých ľudí

Číslo: 2319209

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Margita Hulmanová

Spoluriešitelia: Ing. Peter Reťkovský, Ing. Veronika Novosadová

Doba riešenia: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

Názov projektu: Migrácia ako nová bezpečnostná výzva Európskej únie

Číslo: 2319210

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mikuláš Černota

Spoluriešitelia: Ing. Peter Rusiňák, Ing. Petra Holzerová

Doba riešenia: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

Názov projektu: Postavenie imigrantov v Slovenskej republike

Číslo: 2319211

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Billý

Spoluriešitelia: Ing. Katarína Cséfalvayová, Ing. Paula Puškárová

Doba riešenia: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

Názov projektu: Právo medzinárodných ekonomických vzťahov a slovenská legislatíva

Číslo: 2319206

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Halina Martyniv, PhD.

Spoluriešitelia: JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD., Ing. Martin Grančay

Doba riešenia: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 

Názov projektu: Európska únia a migrácia pracovných síl

Číslo: 2319207

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klaudia Pyteľová

Spoluriešitelia: Ing. Mária Fertaľová, Ing. Zuzana Kalmanová

Doba riešenia: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 

Názov projektu: Spolupráca Slovenskej republiky s Ruskou federáciu v oblasti energetiky

Číslo: 2319205

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mária Greššová, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Tatiana Bezáková, Ing. Mgr. Marija Glavatskich, Ing. Michal Ščepán, Ing. Veronika Fodorová, Ing. Soňa Svoreňová, Ing. Michaela Štefančíková

Doba riešenia: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009