Načítavam stránku...

Projekty VEGA

Názov projektu: Vytváranie multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch

Číslo: 1/0827/12

Zodpovedný riešiteľ: mim. prof. doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Ľubomír Čech, CSc., Mgr. Simona Chuguryan, PhD., Ing. Matej Buzinkay, Ing. Petra Gabrielová, Ing. Viliam Pajtinka, Ing. Peter Rusiňák, Ing. Marián Šabo, Ing. Lukáš Holas

Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Názov projektu: Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva súkromného

Číslo: 1/1083/12

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: JUDr. Hallina Martyniv, PhD.

Spoluriešitelia: JUDr. Lucia Hurná, PhD., Mgr. Klaudia Pyteľová, PhD., Mgr. Ing. Katarína Brocková, PhD.

Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Názov projektu: Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti

Číslo: 1/1326/12

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Martin Grešš, PhD.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Štefan Morávek, CSc., Ing. Michal Ščepán, PhD., Ing. Vladimír Hniličan, PhD., prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., Ing. Leonid Raneta, PhD., Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Názov projektu: Medzikultúrne vzťahy a sociálny kapitál

Číslo: 1/1009/11

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. PhDr. Milan Márton, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., prof. PhDr. Šfefan Povchanič, CSc., PhDr. Mária Bláhová(do 31.12.2011), PhD., doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc., Ing. Veronika Fodorová, JUDr. Tatiana Tökölyová, Ing. Peter Reťkovský, doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.

Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Názov projektu: Prisťahovalectvo a politicko-ekonomická diverzifikácia Európy

Číslo: 1/0280/11

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Peter Greguš, CSc. (do 31.12.2011), PhDr. Jana Barátová (do 24. 11. 2011), doc. PhDr. Milan Márton, CSc., PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., PaedDr. Emília Vokálová, CSc. (do 31.12.2011), Ing. Ľubomír Billý, Ing. Peter Reťkovský, Mgr. Martin Šálek

Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Názov projektu: Štyri slobody pohybu v Európskej únii

Číslo: 1/0911/11

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Lipková Beáta, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Tomáš Dudáš, PhD, Ing. Martin Grešš, PhD., Ing. Beáta Lipková, PhD., Ing. Martin Grančay, PhD., Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD., Ing. Mikuláš Černota, PhD., Mgr. Klaudia Pyteľová, PhD., Ing. Margita Hulmanová, Ing. Nóra Szikorová, PhD., Ing. Leonid Raneta, PhD.

Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Názov projektu: Postavenie a úlohy diplomacie v procese jednotnej prezentácie štátu

Číslo: 1/0763/10

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Peter Rusiňák, PhD. (prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.)

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Mgr. Boris Mattoš, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Marek Csabay, PhD., PhDr. Erik Pajtinka, PhD., doc., PhDr., František Škvrnda, CSc., doc., PhDr., Marta Zágoršeková, CSc., doc. Milan Kurucz, CSc., PhDr. Mária Bláhová, PhD., PhDr. Jarmila Rusiňáková, doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

Doba riešenia: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 

Názov projektu: Vybrané aspekty práva medzinárodných ekonomických vzťahov

Číslo: 1/0696/10

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: JUDr. Lucia Hurná, PhD.

Spoluriešitelia: JUDr., Mgr. Halina Martinyv, PhD., JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. JUDr. Ivana Kaproncai, Mgr. Klaudia Pyteľová, JUDr. Miloš Levrinc, PhD., JUDr. Jozef Beňo, PhD.

Doba riešenia: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011

Názov projektu: Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve

Číslo: 1/0862/08

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Víťazoslav Balhar, Csc.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., Ing. Tomáš Dudáš, PhD., Ing. Martin Grešš, PhD., Ing. Branislav Žúdel PhD., Ing. Radoslav Mizera, Ing. Ruben Stepanyan, Ing. Tigran Aleksanyan, Ing. Vítězslav Balhar, PhD.

Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

Názov projektu: Medzinárodná migrácia v európskom kontexte

Číslo: 1/0408/08

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. PhDr. Milan Márton, CSc.,

Spoluriešitelia: Mgr. Viera Koganová, PhD.,PaedDr. Emília Vokálová, CSc., PhDr. Peter Greguš, CSc., PhDr. Soňa Brezníková, PhDr. Jana Barátová, PhDr. Peter Barát, doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc., Mgr. Miroslav Kupkovič

Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010