Názov projektu: Sociálna exklúzia a nedôvera v spoločnosti

Číslo projektu: I-20-106-00

Vedúci projektu: Ing. Oliver Rafaj, PhD(NHF)                                           

Spoluriešiteľ z FMV: Ing. Andrej Zrak

Doba riešenia: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Názov projektu: Reflexia spoločenských zmien 21. storočia v dimenziách diplomacie 

Číslo projektu: I-20-102-00

Vedúci projektu: Mgr. Michaela Čiefová, PhD. (FAJ)                                   

Spoluriešitelia z FMV: Ing. Barbora Janubová, PhD., Ing. Natália Goda a Ing. Jakub Szabó

Doba riešenia: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Názov projektu: Rozvojová spolupráca Európskej únie s vybranými regiónmi

Číslo projektu: I-20-104-00

Vedúci projektu: Ing. Natália Zagoršeková, PhD.                                          

Spoluriešitelia: Ing. Peter Jančovič, Ing. Andrianna Baleha, Ing Denisa Šefčíková (PHF)

Doba riešenia: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020