Názov projektu: Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2020

Číslo projektu: zmluva z 20. 1. 2020 so Swiss Re Management AG, organizačná zložka

Vedúci projektu: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Doba riešenia: 20. 1. 2020 – 7. 5. 2020