Načítavam stránku...

Medzinárodné projekty

Názov projektu:  Environmentálna diplomacia a geopolitika

Environmental Diplomacy and Geopolitics                     

Číslo projektu: Horizont 2020 (Twinning) EDGE No. 692413

Vedúca projektu: 

Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD.

Spoluriešitelia:

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Ing. Mikuláš Černota, PhD, doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.,  PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., PhDr. Simona Chuguryan, PhD., Mgr. Boris Mattoš, PhD., doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD., Leonid Raneta, PhD. (od 1. 9. 2016), Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD. (od 1. 9. 2016), Ing. Ivana Dancáková (od 1. 11. 2016), Mgr. Ing. Dorota Harakaľová, PhD. (od 1. 11. 2016), Ing. Ľubica Harakaľová, PhD. (od 1. 11. 2016), Ing. Natália Hlavová (od 1. 11. 2016), Ing. Eva Jančíková, PhD. (od 1. 11. 2016), Ing. Barbora Janubová (od 1. 11. 2016), Mgr. Tetyana Zubro, PhD. (od 1. 11. 2016), Mgr. Michaela Čiefová (od 1. 9. 2017), Ing. Michal Držka (od 1. 9. 2017), Ing. Boris Dziura, PhD. (od 1. 9. 2017), Mgr. Michal Klenka (od 1. 9. 2017), Ing. Klaudia Karelová (od 1. 9. 2017), JUDr. Milan Lajčiak (od 1. 9. 2017), Mgr. Liudmila Surma (od 1. 9. 2017), Ing. Adam Cibuľa (od 1. 9. 2017), Mgr. Martin Karas (od 1. 9. 2017), Mgr. Markéta Mackuľaková (od 1. 9. 2017), Ing. Kristína Baculáková, PhD. (od 1. 9. 2017),  Mgr. Denys Braga (od 1. 9. 2017), Ing. Marianna Dudášová (od 1. 9. 2017),  PhDr. Gilbert Futó, PhD. (od 1. 9. 2017), doc. Milan Kurucz, CSc. (od 1. 9. 2017), Mgr. Juraj Ondriaš, PhD. (od 1. 9. 2017)

Členovia konzorcia: Institut d´études politiques de Paris, Université de Liège

Doba riešenia: 2016 – 2019

 

visegrad fund logo blue 800

Fakulta medzinárodných vzťahov s potešením oznamuje, že v akademickom roku 2016/2017 začala riešiť projekt podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom. Hlavným cieľom projektu je uvedenie nového kurzu do výučby pod názvom:

Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo Vyšehradskom regióne

The Faculty of International Relations, at the University of Economics in Bratislava, Slovakia, has the pleasure to announce that a new Visegrad Fund-supported project has been launched in the beginning of the academic year 2016/2017. The main aim of the project is the introduction of a new course entitled:

Minorities, marginalized groups and equality policies in the Visegrad region