Načítavam stránku...

Názov projektu: 

Efektívna produkcia znalostí a ich využitie aparátom verejnej správy v krajinách OECD

Číslo projektu: I-18-101-00

Vedúci projektu: Ing. Alexandra Lešková (grant zastrešuje FHI EU)

Spoluriešitelia: za FMV Ing. Barbora Janubová  

Doba riešenia: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018