Načítavam stránku...

Názov projektu:  

Environmentálne otázky a rozvoj v tranzitívnych ekonomikách s vysokou intenzitou použitia vodných zdrojov

Číslo projektu: I-18-104-00

Vedúci projektu: 

Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Denys Braga, Ing. Natália Hlavová, PhD., Mgr. Gabriela Sančiová (PHF)

Doba riešenia:

1. 3. 2018 – 20. 12. 2018