Načítavam stránku...

Projekty KEGA

Názov projektu: Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí          

Číslo: 029EU-4/2016           

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD. (grant zastrešuje FAJ EU)

Zástupca zodp. riešiteľa: doc. PhDr. Daniela Breveníková, PhD. 

Spoluriešitelia: za FMV Mgr. Michaela Čiefová (od roku 2017)

Doba riešenia: 2016 – 2018

Názov projektu: Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia                                      

Číslo: 015EU-4/2018           

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD.

Zástupca zodpovedného        

riešiteľa: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Martin Grešš, PhD., mim. prof., doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., mim. prof., Mgr. Samuel Goda, PhD.

Doba riešenia: január 2018 – december 2020