Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala dňa 6. novembra 2019 od 10,00 hod. v knižnici FMV EUBA (miestnosť A4.04)  workshop:

Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia

 

Príspevky, ktoré budú zverejnené v recenzovanom zborníku na webovej stránke FMV, je potrebné zaslať elektronicky do 15. 11. 2019 na adresu: .

Zborník bude zaslaný na zaevidovanie do databázy WoS.

Pozvánka / Pokyny pre autorov / Program / Zborník