Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala dňa 16. októbra 2019 od 9,00 hod. v knižnici FMV EUBA (miestnosť A4.04)  workshop:

Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita?

 

Hlavným prednášateľom bol prof. Ing. Hussam Musa, PhD., z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Licenčnú zmluvu prosíme vyplniť a odovzdať/zaslať na adresu: Oľga Stropkovičová, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5 a elektronicky zaslať na e-mail:

pozvánka / pokyny pre autorov / zborník /