Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovala 18. medzinárodnú vedeckú konferenciu Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky s podporou Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave a Slovenskej asociácie pre Organizáciu Spojených národov v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2017 na zámku v Smoleniciach.