15. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016"

Virt, 3. - 4. jún 2016

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | Aльманах | POZVÁNKA/INVITATION