Medzinárodné vzťahy 2016: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. V dňoch  1. – 2. decembra 2016 sa na zámku v Smoleniciach konala už 17. medzinárodná vedecká konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave s podporou Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave a Slovenskej asociácie pre Organizáciu Spojených národov.

 

Pozvánka | Šablóna príspevku | Licenčná zmluva | Zborník z konferencie/Conference Proceedings