12. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013"

Bratislava, 31. máj 2013

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION