Načítavam stránku...

11. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2010: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"

Smolenice, 2. - 3. december 2010

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION