Načítavam stránku...

9. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2010"

Bratislava, 10. jún 2010

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION