Načítavam stránku...

8. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU - "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2009"

Virt, 25.-26. máj 2009

ZBORNÍK/PROCEEDINGS | POZVÁNKA | INVITATION