Načítavam stránku...

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci Týždňa udržateľnosti na EUBA zorganizovala pre pedagógov a študentov všetkých stupňov štúdia dňa 8. novembra 2017 workshop. Vzhľadom na aktuálnosť diskutovaných tém vydala dva zborníky vedeckých prác pod názvami:

1. Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030/Sustainable Development Goals: The 2030 Agenda

a

2. Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami?/Does environmental diplomacy reflect new challenges regarding climate change?

FMV EU v Bratislave zorganizovala 20. januára 2017 vedeckú konferenciu na tému Filozofia a kultúra pri  príležitosti významného životného jubilea doc. PhDr. Marty Zágoršekovej, CSc.

 

Medzinárodné vzťahy 2016: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. V dňoch  1. – 2. decembra 2016 sa na zámku v Smoleniciach konala už 17. medzinárodná vedecká konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave s podporou Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave a Slovenskej asociácie pre Organizáciu Spojených národov.

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?